fredag 3 februari 2012

En medarbetare på stadshuset har hastigt gått bort. Våra tankar går naturligtvis främst till familjen. Det är också mycket smärtsamt för arbetskamrater när man förlorar en omtyckt mycket trevlig kollega och vän. En betydelsefull person i mitt liv brukar säga att det är viktigt att ta sig tid till sitt sorgearbete. Jag tror han har rätt.
I måndags träffade Lars Rönnlund och jag medarbetarna på miljöförvaltningen. Vi stämde av hur den nya organisationen fungerat sedan den förste september förra året. Sedan dess har vi en gemensam chef. Bra att få möjlighet att lyssna in reflektioner och tankar från våra medarbetare i Vimmerby. Det som framkom överensstämmer till stora delar med det vi förväntade oss. Jag tycker att alla har gjort ett fantastiskt arbete så här långt. Det handlar om ganska stora förändringar på kort tid. Nästa vecka träffar vi personalen på miljö- och byggkontoret i Hultsfred.
I måndags kväll hade kommunfullmäktige sammanträde. Det var ett relativt kort sammanträde. Kvällens längsta ärende handlade om bredbandsutbyggnad och vi hade besök av IT-SAM:s VD, Alberto Necovski.
Under veckan har vi även fått veta att vi kraftigt förbättrat vårt läge i Svensk näringslivs årliga ranking. Vi vet ännu inte vilken plats vi hamnar på men vi vet resultatet när det gäller de olika frågeområdena. Dessa resultat kan ni hitta via vår hemsida. Även om den här undersökningen inte heller är en absolut sanning så har den betydelse. Jag känner mig oerhört glad över denna form av feedback till både den politiska ledningen som till våra tjänstemän. Siktet är inställt på ytterligare förbättringar!
I tisdags hade ledningsgruppen möte. En hel del diskussioner om aktuella frågeställningar kring ekonomi, arbetsmiljö, personal och kvalitetsfrågor. Ni kommer väl ihåg att ledningsgruppens protokoll finns på intranätet för den som är intresserad? Efter mötet åkte jag direkt till Boxholm för att träffa kommuncheferna inom IT-SAM. Ja, där var det då högt i tak… Det märks att de är vana att processa och att de har samverkat under lång tid. Vi diskuterade och vred och vände på reglemente och förbundsordning. Nästa gång ska vi avverka själva IT-SAM avtalet. Jag känner mig välkommen i gänget.    
Jag har gjort en tjänsteskrivelse kring ledning och styrning av socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen. På måndag tänker jag påbörja information till presidiet i kommunstyrelsen och med facken. Vår socialchef , Hans slutar sista mars så det är hög tid att få fram en lösning. Parallellt pågår en politisk diskussion om en ev. gemensam nämnd.
Under torsdagen var jag på länsstyrelsen i Kalmar. Vår säkerhetssamordnare i kommunen hade tidigare varit inne hos mig och uppmärksammat mig på en klass 2 varning… Det var halt på vägen dit men inga stora problem varken dit eller hem -skönt! Jag kände att jag behövde åka. Jag har tidigare tackat nej varje gång p g a olika omständigheter. En fullspäckad dag där jag känner att jag fått veta mycket om aktuella frågor. Dessutom blev vi mycket väl mottagna! Här följer vissa avsnitt om vilka frågeområden som fanns på dagordningen.   
·         Geodatasamverkan
·         Integration inkl ensamkommande flyktingbarn - nuläge, roller och framtiden
·         PBL (plan och bygglagen) - tillsyn och tillsynsvägledning och Strandskydd
·         Vattenförvaltning
·         Färdplan 2050 för Sverige utan klimatutsläpp
·         Klimatanpassning, åtgärdsplan utifrån rapporten "Klimat i förändring"
·         SAMÖ - KKÖ - förbättringsområden
·         Varg och lite om lönegarantier

Fredagen avslutades med styrgruppsutbildningen - ”Framgångsrika styrgrupper” Utbildningen anordnades inom ramen för FAS-projektet (fokus på arbete och studier). Syftet med utbildningen är att göra styrgrupper bättre rustade att styra EU-finansierade projekt till hållbara resultat och effekter. Systematiskt gick vi igenom steg för steg – Vilket problem skulle FAS hantera, vilken var innovationsidén, vilka projektaktiviteter har genomförts, till vilket resultat, vilka effekter har uppnåtts när det gäller direkt och indirekt berörda. Vi fick nog alla en ökad förståelse för vikten av väl fungerande styrgrupper. Det är verkligen roligt för alla närvarande i styrgruppen när vi kunde konstatera att FAS- projektet varit mycket lyckat. Vi har hamnat rätt fast vi ibland inte riktigt haft förutsättningarna, kunskapen eller systematiken… Så bra kan det bli i alla fall när det är rätt deltagare med rätt inställning hos projektledare, projektgrupp och styrgrupp – Vilket bra jobb ni har gjort så här långt! Politiskt uppdrag finns nu både från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen om förslag till fortsättning när projekttiden formellt tar slut i höst.
Vi har ansökt och fått pengar beviljade pengar till projekt om kommunalt partnerskap med Mukono - Uganda. Finansiering kommer att ske genom projektmedel. Feedback som ges visar att: "Projektets mål är en mer hållbar lokal miljö genom att involvera unga i processen tror man sig kunna nå dit, vilket ligger i programmets riktlinjer. Ömsesidigheten i projektet är tydlig och att projektet handlar om jämbördiga parter som delar ett problem och gemensamt vill finna lösningar lyfts fram på ett förtjänstfullt sätt. Projektplanen är tydlig och följer LFA-modell varför projektansökan erhåller höga poäng på många av bedömningspunkterna"
Feedbacken på den andra ansökan lyder: "Uppfyller alla krav samt beskriver ansvarsfördelning inom lednings och samordningsgruppen på ett förtjänstfullt sätt".
Lycka till med det nya projektet! Inga kommentarer:

Skicka en kommentar