fredag 10 februari 2012

Svårt att släppa tankarna på jobbet. Jag har dessutom svårt att riktigt redogöra för hur min vecka varit...

I början av veckan träffade jag facken och på tisdagen var det dags för ett heldagssammanträde med kommunstyrelsen. Vi hade besök av Bengt Falke från Regionförbundet. Han gav kommunstyrelsen sin syn på fiber och bredbandsutbyggnad.
Vi hade också besök av vindkraftsprojektörer, länsstyrelsen och en del egna medarbetare för att få information om olika aspekter av vindkraft.
Dagens kontroversiella fråga kanske var friskvårdsfrågan. Det finns starka önskemål från våra fackliga organisationer och en politisk motion från oppositionen om att få möjlighet till någon form av friskvård från oss som arbetsgivare. Det hela resulterade i votering där beslutet blev att avvakta till budetarbetet inför 2014. Det finns inga pengar i dagsläget.
I övrigt vill kommunstyrelsen nu föreslå kommunfullmäktige att ett nytt bolag bildas Child Innovation Lab (CILAB).
Jag berättade förra veckan om att jag skrivit ett förslag till organisationsförändring på socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen på förvaltningschefsnivå. Kommunstyrelsen gav klartecken till att mitt förslag nu kan processas vidare den kommande månaden. Jag tror på en samlad förvaltning och att den nuvarande omsorgschefen, Anette Nilsson blir chef för den nya förvaltningen. Beslut väntas i början av mars.

I onsdags var det dags för uppföljning i Hultsfred av vår gemensamma miljöorganisation. Ett bra möte. Det är naturligtvis svårare omställning för medarbetare i den organisation som " släpper" en stor del av sin chef än för de medarbetare som är mottagare. Sunda åsikter framfördes som gav oss en tydlig bild av hur man upplever verkligheten. Jag är så imponerad av medarbetarna i både Vimmerby och Hultsfred som ser mervärdet av samverkan och jobbar på trots att omställningen inte alltid är lätt att hantera i vardagen.

På kvällen var det dags för den årliga utdelningen av gåvor till de medarbetare som vi har i Vimmerby kommun som varit anställda i 25 år. En avspänd kväll på vår fina restaurangskola! Jag håller med PerÅke Svensson som höll tal till de inbjudna - frågan är hur många som kommer att vara kvar på sina arbeten så länge som dessa medarbetare. Det är nya tider och kommande generationer verkar generellt inte vara så uthålliga. Stort tack till er alla för era fina arbetsinsatser under dessa år!

Trots att det finns om och men kring vårt ekonomiska resultat 2011 så gläds jag mycket åt att det landar på drygt 25 miljoner. Det behöver vi för att hantera tidigare års underskott och återställningskrav samt för att skapa visst utrymme för kommande investeringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar