fredag 17 februari 2012

Vad jag hör så pågår politiska diskussioner i varje nämnd om föreslagna organisationsförändringar. På tjänstemannasidan så är det mest påtagliga den här veckan att Torbjörn Johansson kommer att sluta som förvaltningschef på teknik och service, se pressmeddelande på kommunens hemsida. Politiken ska tills i början av april bestämma sig för vad som ska hända med de verksamhetsområden som finns inom teknik och serviceförvaltningen. Till er som jobbar på förvaltningen vill jag framföra att ni ska fortsätta utföra ert viktiga arbete i vardagen på bästa sätt. Era tjänster handlar ofta om service både externt och internt. Det blir genast märkbart om det inte fungerar. Jag har vid ett par tillfällen den sista tiden träffat de 4 verksamhetschefer som finns på förvaltningen för kost, gata/park, fastighet och mät/ kart/ MEX. Jag känner mig trygg med att de kommer att göra allt de kan för att vardagen ska fungera. Den 21/2 kommer också Claes Markstedt som tillfälligt tar över ledarskapet under tiden rekryteringsarbetet pågår - varmt välkommen!

Kommunfullmäktige har gett mig klartecken att upphandla en konsult som ska hjälpa till med implementeringen av den nya organisationen. Den tillfälliga resursen kommer också att stötta planeringen och införandet av en gemensam styrmodell. Den administrative chefen kommer som det ser ut nu ta över befintlig verksamhet inom ekonomi, kansli, överförmyndarverksamhet och ev inköp för att utifrån ett samlat tänk utforma verksamheten på bästa sätt.

När det gäller en samlad förvaltning där både nuvarande socialförvaltning och omsorgsförvaltning finns med så kommer en MBL-förhandling att ske under nästa vecka. Frågan behandlas i KS i början av mars. I avvaktan på rekrytering av IFO-chef behöver vi en tillfällig resurs. Det blir Per-Magnus Svensson, en tidigare kollega till mig som arbetat som socialchef i Aneby. Ett urval av berörda ledningspersoner har träffat honom och jag uppfattar att det kändes bra från båda håll. Varmt välkommen till Vimmerby!
Jag skulle vilja lyfta ett fenomen i det sammanhanget. Det fördelen med att ha en egen blogg där jag kan förtydliga, förklara och kommentera olika saker. I veckan fick jag ett besök där det framfördes att det diskuterades om att " Carolina anställer gamla kompisar". De som säger så känner inte mig alls... Jag har ett ganska stort professionellt nätverk från olika delar i landet med många ovärderliga kontakter. När behov uppstår använder jag mig av dem. Det är också tvärtom, många kontaktar mig för resonemang o dyl. Vad vill jag säga med det här? Jag tycker det är en tråkig grundinställning som bygger på misstro och bristande tillit. Det skapar en obehagskänsla hos mig när jag hör att man lägger ut "lösryckta sanningar" i avsikt att diskvalificera. Min förhoppning är att vi ska vända det här och att vi tillsammmans riktar allt fokus på att skapa en verksamhet i framkant i Vimmerby kommun med personer som har kompetens för sina uppdrag och vill vara med och utveckla.

På FAS-mötet igår hade vi spännande strategiska diskussioner. Jag var fortfarade färgad av den information vi fick på ett möte i tisdags om folkhälsa. Då hade vi besök av länsstyrelsen som informerade om läget i länet vad gäller ungdomars nyttjande av tobak, alkohol och narkotika. Vimmerby kommun hamnar på en icke angenäm plats. Vi har problem. Föräldrars inställning spelar här en avgörande roll. Hur ska vi tillsammans ändra på den här utvecklingen? På FAS-mötet diskuterade vi olika möjliga samband och vilka olika projekt vi har igång. Vi har FAS, Bryggan 2, Leva livet och Ingjuta. Sedan har vi ju naturligtvis våra ordinarie förvaltningar med sina grunduppdrag. Hur ska vi organisera oss för att få effektiva flöden där vi kan påverka utvecklingen för våra ungdomar åt rätt håll?

Igår eftermiddag träffade jag och Micael Glennfalk revisorerna. De granska just nu " Är nämndernas interna kontroll av verksamheten tillräcklig?" vi får väl se vad de skriver i sin granskningsrapporten men jag själv säger att mycket arbete återstår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar