fredag 2 mars 2012

Det har varit en händelserik vecka med många möten med positiva förtecken. Jag tycker om när det är många saker på gång samtidigt, där jag blir lite utmanad. I verkligheten är det dock svårt att få en perfekt inställd dos av den varan och i mitt fall hamnar jag ibland/ofta (beroende på vem man frågar) på gränsen till "överdos". Hur som helst så börjar jag kunna se att vi snart kommer förbi "organisationsfasen" som vi nu är mitt uppe i. På tisdag på kommunstyrelsen kommer yttranden upp från olika nämnder som handlar om utvärdering av nuvarande politisk organisation samt yttranden om de förslag som tagits fram med anledning av granskningsrapporten i höstas. Jag ser verkligen fram emot att få plattformen successivt tydliggjord under våren så vi sedan med full kraft kan ägna oss åt vårt egentliga uppdrag. På tisdag kommer frågan upp om gemensam nämnd och förvaltning för hela socialtjänstens verksamhetsområde. Inför kommunstyrelsens möte har olika fackliga förhandlingar ägt rum och den sista idag på morgonen. Därefter kommer frågorna den kommande månaden handla framförallt om teknik och servicenämndens- och förvaltningens olika verksamhetsområden, miljö och plan/bygg och överförmyndarfrågor.

Vi har haft en introduktionsdag för nyanställda i regi av vår egen personalavdelning. Att förbättra introduktionen ligger helt i linje med utvalda strategiska områden för arbetsmiljöarbetet. (resultatet av medarbetarenkäten)

Jag har också ägnat mig mycket åt IT-frågor utifrån olika aspekter. Dels var jag i Kisa i tisdags och träffade övriga kommunchefer inom IT-SAM. Vi gick igenom förslag till reglemente, förbundsordning och IT-SAM avtal som nu ska gå vidare för politisk behandling. Under mötet diskuterades även frågan om vi eventuellt ska samverka kring arkivfrågor. Anki Heimonen från vår egen kansliavdelning har tillsammans med en kollega från Boxholm arbetat fram ett förslag om förändrad arkivmyndighetsfunktion så att vi tillsammans inom IT-SAM kommunerna ska kunna arbeta på en hög professionell nivå med dessa frågor. I Vimmerby har vi via Anki hög kompetens inom detta område och det känns mycket bra!

När man som vi samverkar åt olika håll så ställer det speciella krav på våra IT-verksamheter. Lars i Hultsfred och jag har träffat våra respektive IT-ansvariga chefer för att samtala kring tänkbara lösningar - ett nyttigt och bra möte.

Jag och Alberto Necovski har också träffat länets nye bredbandssamordnare Curt Tyrberg och Helena Ervenius från regionförbundet. Fiberfrågan har aldrig varit "hetare" vilket är bra! Frågan ligger högt på den politiska dagordningen i Vimmerby och nu även i länet i övrigt. Att frågan är aktuell hos våra kommuninvånare fick jag bekräftat på ett annat möte i veckan när jag träffade Ingrid Blanck på vuxenskolan som jobbar med att fånga in olika aktuella frågeställningar ute i våra kransorter. Hon är anställd där till 131231. Ingrid har hittills varit i Rumskulla, Storebro och Tuna och har inplanerade möten i andra orter runt om i kommunen. Hon kan vara behjälplig med olika ansökningar och studiecirklar.

Ett presidiemöte har ägt rum i veckan mellan Hultsfred och Vimmerby. Vi pratade framförallt lokalvård, miljö och bygg men även övriga samverkansområden och olika former för samverkan (samverkansavtal, kommunalförbund, gemensam nämnd).

Jag fick via regiondirektören, Håkan Brynielssons nyhetsbrev veta status på regionfrågan. Han skriver:
"Det blir inga nya regionkommuner, nästa mandatperiod. Men det innebär inte att processen om en eventuell sydsvensk regionbildning stannat upp", kan "bli verklighet först år 2019". Politiken här i Vimmerby vill norrut så frågan lär fortsätta debatteras, fast längre fram i tiden...

I början av veckan hade vi besök av länsstyrelsen som kom hit för att prata om integrationsfrågor. Vi har fått höjda länstal i Kalmar län och nu behöver man veta olika kommuners inställning till ett ökat mottagande inkl ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten i Vimmerby fick mycket beröm - sug åt er Narges och Peter med medarbetare! Inget blev bestämt om någon utökning vid detta tillfälle. Det kräver i så fall en ny överenskommelse d v s ett nytt politiskt beslut i kommunstyrelsen.

Förra veckan var en delegation bestående av politiker, tjänstemän och ungdomar iväg till Mukono i Uganda. Enligt den information jag tagit del av den här veckan så var resan mycket lyckad. Glädjen över vad detta samarbete åstadkommit och de planer som finns framöver smittar verkligen av sig. På tjänstemannasidan hålls arbetet ihop av Therese Jigsved som verkligen brinner för projekten och gör ett kanonjobb med att hålla ihop våra internationella samverkansfrågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar