fredag 30 mars 2012

I tisdags hade ledningsgruppen möte. Sedan länge var det inplanerat att vi var inbjudna till Vimmerby Energi och Miljö AB. Roger Carlsson som är VD på VEMAB ville informera ledningsgruppen om sin verksamhet. Jag har lyssnat några gånger nu och jag blir imponerad varje gång. Vi har ett välskött energibolag med spännande utvecklingsplaner, bl à ett nytt kraftvärmeverk. Vi blev väl mottagna och fick en fantastisk service.
Det var en intensiv ledningsgrupp med flera besök:

Robert Lindström från omsorgsförvaltningen besökte oss för att informera om förvaltningens resursenhet. Den här verksamheten är guld värd. Jag har själv varit med och startat upp två liknande verksamheter. Den ena i Kinda kommun för 10 år sedan och den andra i Hultsfreds kommun för fyra år sedan. När det gäller verksamheten i Vimmerby har inget "varit gratis" man har bl a fått bygga upp verksamheten utan någon form av IT-stöd. Vi har flera verksamhetsområden som skulle ha nytta av den här typen av tjänster. Genomgången gav säkert en bild av hur komplex omsorgsverksamheten är med behov dygnet runt, året om och kanske någon bild av hur vi ytterligare kan utveckla vikariatstillsättningen även inom andra områden.

Vi hade också besök av Anki Heimonen som informerade om den kommande gemensamma arkivfunktionen inom IT-SAM kommunerna. Hon informerade också om olika utvecklingsvägar när vi nu ska införa ett nytt informationshanteringssystem.

Ledningsgruppen passade på att tacka av Hans Eriksson som nu slutat som socialchef i Vimmerby. Jag hade avslutningssamtal med Hans i måndags och fångade då in viktiga bilder från hans 11 år som socialchef. Jag och ledningsgruppen önskar honom lycka till med sitt nya uppdrag inom samordningsförbundet i Kalmar län.

Efter ledningsgruppen anslöt jag till kommunstyrelsens sammanträde. En intensiv dag.

I torsdags var min adept hos mig. Det är mycket inspirerade att följa hennes utvecklingsresa som ledare i en annan kommun. Det ger även mig som mentor mycket värdefulla insikter.

Den här veckan har jag haft samtal med Per-Anders Svensson, konsult på kommunstyrelseförvaltningen, Claes Markstedt på Teknik och service och ekonomichef Staffan Leijon. Det är viktigt att vi vet om varandra så arbetet flyter på friktionsfritt. Vi har så många uppgifter att lösa på kommunledningsnivå och vi har inte råd med dubbelarbete. Vi hade ett viktigt första möte där vi fördelade uppdrag.

I torsdags hade vi som arbetsgivare möte med huvudskyddsombuden om riskbedömningar inför organisationsförändringen. Jag upplevde det som ett bra möte. Vi identifierande ett antal relevanta riskfaktorer som vi dels måste hantera och dels bevaka vid kommande förändringar. Jag har efter mötet fått flera positiva omdömen om att vi nu är på rätt väg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar