fredag 27 april 2012

Det var ett spännande sammanträde som kommunstyrelsen hade i tisdags. Vi hade besök av en hydrolog från SMHI som informerade oss om risker för översvämningar för delar av Stångån. Det är en stor fördel med det här jobbet, man får veta lite om mycket. Att göra översvämningskarteringar är ett komplicerat arbete som kräver stor expertkunskap.

I samband med lunchen fick vi ta del av en "utryckning" inom räddningstjänsten. Det var dramatiska scener med rökdykning m m. Efteråt berättade var och en av brandmännen om sin roll och sin uppgift. För övrigt ägde sammanträdet rum i räddningstjänstens lokaler där vi blev mycket väl omhändertagna hela dagen.
Vi hade också spännande besök av några av landets mest kända arkitektbyråer för att ta del av deras tankar kring hur arbetet skulle kunna utformas för att skapa "Vackra Vimmerby".

Kommunstyrelsen fick även denna dag ta del av hur sotningen fungerar och vilket uppdrag man har i kommunen av skorstensfejarmästare, Mats Karlsson samt en avrapportering av räddningstjänstens förebyggande arbete av brandmästare, Roger Linder. Ja, tisdagen var en intressant dag på många sätt.

Kommunstyrelsen träffades även under måndagen för ett extra sammanträde. Det var dags för årets första budgetavstämning. Vårt probelm med överskridande mot budget kvarstår. Vi ser så här långt ut att gå 19 miljoner sämre än budget vilket knappast är godkänt. Vi står många gånger och ibland flera gånger/vecka i avgörande skeenden. Vi är stort behov av satsningar av olika slag inom många områden som kostar pengar. När sedan lagd budget i sig innebär en åtstramning så blir det en ännu starkare och tydligare konsekvens som kräver aktiva omprioriteringar och mod hos både politiker och tjänstemän.

När jag summerar denna veckan kan jag konstatera att jag nästan varit på politiska möten hela veckan med två kommunstyrelsesammanträden, ett kommunfullmäktige och två presidiemöten.

En trevlig lunch har jag också hunnit med på Näs med Kjell-Åke Hansson. Vi är så stolta och glada för att Astrid Lindgren nu ska pryda den nya "tjugan". Fantastiskt för hela Vimmerby!
Ovanstående nyhet och "vår raketupphämtning" på svenskt näringslivs rankinglista tillhör den här veckans höjdpunkter. Vi firade det med både tårta på eftermiddagen i måndags och ostkaka på fullmäktiges sammanträde.

På måndag blir det en admininistrativ dag, det finns det behov av... I slutet av nästa vecka ska jag på en sedan länge inbokad tripp till Riga. Det ser jag verkligen fram emot. Det blir därför inget inlägg nästa vecka.

Jag vill önska er alla en skön Valborg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar