fredag 11 maj 2012


Ishockey på TV, funderar på om det är bra underhållning? Jag kommer fram till att för min del kan det kvitta med ishockey en fredagskväll i maj månad.

Jag har ju lätt att bli uppfylld av arbete. Det finns år när jag ärligt kan säga att jag missat våren. Jag försöker verkligen träna mig i att öka medvetenheten kring vad som händer och den här våren har jag faktiskt följt förändringen dag för dag.

Idag har dagen varit till bredden fylld av uppföljningar av olika samverkanslösningar med grannkommunerna på tjänstemannanivå. Vi har under dagen diskuterat miljö och de fortsatta utvecklingsplanerna med Hultsfred samt juristfunktionen som vi nu har gemensam i Hultsfred, Vimmerby och Kinda kommuner. Dessutom har vi haft en avstämning var vi i nuläget befinner oss när det gäller eftergymnasialt lärande i Hultsfred och Vimmerby. På måndag är det dags att avrapportera läget till politiken.

Kommunstyrelsen hade möte i tisdags. Eftermiddagen ägnades åt ett besök på VEMAB. Vi fick ett ordentligt informationstillfälle om planerna gällande kraftvärmeverket på Tallholmen.

I onsdags var jag i Stockholm på egen handledning. Jag vet inte om jag är särskilt otursdrabbad men det blev ett par timmars väntan i Flen vid 20.00 tiden p g a trasigt tåg som blockerade ett spår. Om man åker till Stockholm över dagen är det otroligt viktigt att tågen går som de ska. Restiden är i sig bra använd arbetstid men när det handlar den här typen av förseningar uppstår ändå en frustration.

Jag, Claes Markstedt och Per-Anders Svensson bildar tillsammans en styrgrupp för den pågående organisationsförändringen. Vi har träffats i veckan och stämt av läget och planerna framåt. Jag uppfattar att projektgruppen är aktiv och har tagit ett helhetsgrepp med en noga utvald projektgrupp, politisk referensgrupp och en facklig referensgrupp. Dessutom en speciell grupp som planerar för den föreslagna förändringen som handlar om att föra över gata till VEMAB. En ”förvaltningsplan” finns framtagen för allt detta och den finns upphängd i stort format på teknik och serviceförvaltningen. Meningen är att man ska kunna gå dit om man har behov av att hålla sig informerad och även om man vill komplettera bilden.

Vi har ett par personalförändringar på kommunstyrelseförvaltningen. Dels vill jag hälsa Per-Erik Paulsson på plan och bygg varmt välkommen. Vi fick ett första tillfälle att pratas vid idag trots att han varit på plats ett tag. Sedan har vi en uppskattad medarbetare som slutar nästa vecka efter 40 år i kommunen nämligen Yvonne Dahlström på ekonomikontoret. Stort tack för dina insatser under alla år!

Stadshusets cafeteria sköts nu av Vimmerby kommuns dagliga verksamhet. Varmt välkomna till oss! Vad jag kan konstatera efter den här veckan så hanterar ni uppgiften fantastiskt bra. Så mycket uppskattande, spontana omdömen har jag sällan hört vid en förändring.

För en vecka sedan var jag i Riga. Jag fattar inte att tiden går så snabbt… Jag kan verkligen rekommendera ett besök där. Vi hade det fantasiskt bra!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar