lördag 26 maj 2012


Sen eftermiddag på flygplatsen i Bryssel. Fullt med resenärer. Jag har varit här på besök i ett par dagar med länets kommunchefer. Regionförbundet har samordnat hela resan på ett föredömligt sätt. Det har varit ett par intensiva dagar med många besök.
Vi har haft Småland, Blekinges kontor i Bryssel som bas. Sven Kastö som där finns på plats berättade om verksamheten. Vi fick inledningsvis en övergripande bild om sammanhållningspolitiken 2014-2020 och den kommande budgeten. Det verkar finnas två läger. Ett som vill behålla nuvarande upplägg med strukturfonder och det andra som rejält vill skära ner.

Vi besökte även SKL:s lokalkontor i Bryssel och fick där åter en påminnelse om hur påverkade vi är hemma i våra kommuner av händelser och beslut inom EU. Vi tittade som ett exempel på Hultsfreds kommuns nästa kungörelse till kommunfullmäktigesammanträdet på måndag. Vi konstaterade att det är nog som olika undersökningar visar att 50-60% av de ärenden som ska behandlas inom den kommunala verksamheten har samband med EU.

Nästa pass handlade om finans. En biträdande enhetschef som arbetar på Generaldirektoratet för ekonomiska och finansiella frågor (DG ecfin) berättade om det finansiella läget inom EU. Det var mycket intressant och inte svårt att förstå att den sista tiden inneburit en hel del dramatik framförallt med tanke på Greklandskrisen.

Nästa pass handlade om utbildningspolitiken. Jag känner mig helt lugn med vår omvärldsbevakning när det gäller den typen av frågor. Barn och utbildningschefen hos oss - Birgitha Sahlin var nere i Bryssel för några veckor sedan och fick då en djupare genomgång om planer och vilka möjligheter som står till buds inom utbildningsområdet. Här handlar det bl.a. om "drop outs" d v s elever som hoppar av sin utbildning.
Idag har vi besökt Svenska EU- representationen. Vi fick där under ett intressant föredrag veta hur den Svenska regeringen arbetar med frågor som rör lokal och regional nivå. Vi fick också kunskaper om hur arbetet kan gå till när det gäller förhandlingar i Rådet där medlemsstaterna (27 st) har sina gemensamma överläggningar.
Sista passet handlade om den digitala agendan för Europa. Här handlade det naturligtvis om bredband. Vi fick värdefulla tips som gör att vi kan arbeta vidare på hemmaplan.
Sammanfattningsvis - viktigast med fortsatt arbete på hemmaplan kring bredbandsfrågor, sammanhållningspolitiken - EU 2020 och vår demografiska utveckling.
Sakfrågorna i sig visste vi ju om innan besöket men jag känner mig nu upplyft av insikten att vi faktiskt kan påverka på riktigt. Jag ser den röda tråden mellan vår lilla kommun och EU. Fördjupad insikt också om hur viktigt det är med omvärldsbevakning och att vi behöver samverka. Vi är så små och påverkas i sådan hög grad av vad som händer inom EU. Tänker bl a på att vi ibland på hemmaplan kan fastna i diskussioner om avstånd när det handlar om några mil. Här kommer våra perspektiv med all säkerhet förändras över tid.
Utöver att nya pusselbitar nu hamnat på plats så var det dessutom en mycket trevlig resa, utmärkt resesällskap och vänligt mottagande på alla ställen.

Jag hoppas att läget också varit bra på hemmaplan. Jag tänker att det nu är dags för löneutbetalning och vädret ska vad jag förstår att bli mycket bra! Hoppas att ni alla medarbetare får en riktigt skön helg! Jag vill i det här sammanhanget rikta en särskild uppmärksamhet till kommunens medarbetare på personalavdelningen. Ett intensivt arbete har pågått där under lång tid men kanske särskilt den sista månaden. Vi byter nu nämligen ut vårt PA/ lönesystem. Det handlar om en mycket stor arbetsinsats eftersom det kräver ett helt annat arbetsätt. Alla medarbetare och chefer påverkas och det kräver allas engagemang. Det hela hålls dock ihop av personalavdelningen- en stor stjärna speciellt till er!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar