fredag 14 september 2012

Besök:
Vi hade ett mycket trevligt besök av den nye landshövdingen, Stefan Carlsson och planeringsdirektören Peter Ekholm från Länsstyrelsen i tisdags. Bra dialog och samförstånd i viktiga frågor. Vi besökte Ljunghäll AB, Astrid Lindgrens Värld och Arla Foods AB. Vi fick ett riktigt bra bemötande på alla ställen och både nyttig och intressant information. Det är lätt att känna stolthet över vårt näringsliv i Vimmerby kommun.

Integrationsfrågor:
Vice ordf i KS, PerÅke Svensson och jag var dessutom på besök hos landshövdingen i onsdags tillsammans med länets övriga kommuner och andra myndigheter, huvudmän och aktörer för en diskussion kring ett arbetsmaterial om "Integrationsstrategi för Kalmar län" en regional överenskommelse, s k RÖK.

Ledarskap:
Så här skrev jag i min blogg den 21/7, 2011

"Jag har ägnat mig en hel del åt omvärldsbevakning och tagit del av det som varit framgångsrikt i andra kommuner. Just nu har jag fastnat för en CKS rapport som beskriver Organisatoriska förmågor och egenskaper för förändring. Där beskrivs fem egenskaper som utmärker framgångsrika organisationer:
  1. En positiv befolkningsutveckling
  2. Ett utvecklat samarbete inom kommunen och med andra kommuner
  3. En ny ledningsorganisation - tydlig kommunchefsroll och sampratad ledningsgrupp
  4. Stärkt ekonomifokus - Ekonomin i fokus och kostnadseffektivitet är centralt
  5. Tillämpandet av långsiktigt verkande informella avtal - en överenskommelse eller samsyn i botten som har en fundamental betydelse för ställningstaganden för kommunens utveckling
Rapporten handlar egentligen om hur en kommun handskas med besvärliga situationer, d v s kris
För att ha en bra grund att stå på när oväntade händelser sker så bör man ha en struktur bestående av fem egenskaper: Tidig uppmärksamhet på misstag, ovillighet att förenkla så att viktiga förklaringar missas, känslighet för verksamhet i frontlinjen där arbetet utförs, förmåga att vara dynamisk men samtidigt stabil och att ha respekt för den expertis som finns inom organisationen. Ja, jag håller nog med om ovanstående."


Dessa punkter är fortfarande varje dag en del av min vardag. Punkt 1 och 2 tillsammans med några samverkanskommuner och när det gäller befolkningsfrågan även med Regionförbundet.

Den tredje punkten:
Nu undrar kanske en del av er varför  jag letat mig tillbaka till just det här blogginlägget och den här CKS - rapporten. I Ledaren idag i Vimmerby tidning skriver Alf Wesik om ledningsstrukturen i Vimmerby kommun. Jag förstår när jag läser den att det finns behov av en del klarlägganden.

1. Fr o m årsskiftet finns planer på att kommunchefsuppdraget även ska inrymma VD-skapet för kommunens förvaltningsbolag, VKF. Det finns ännu inga beslut fattade utan en del arbete återstår innan uppdraget är klarlagt. Redan när jag anställdes var den politiska ambitionen att koncernsamordningen ska öka. Några möten är alltså inte inplanerade utan jag har utifrån att jag tagit del av hur en del andra kommuner gör framfört i några sammanhang att gemensamma möten kan bli aktuella ca 4 gånger /år efter ett ev. politiskt beslut.

2. Det står också "att för att klara dessa tunga uppgifter har kommunen dessutom beslutat att upphandla ledarskapsutbildning" Jag kan berätta att det inte finns något samband mellan de beskrivna "supergrupperna" och den planerade ledarskapsutbildningen. Utbildningen gäller de 70 chefer som finns inom den kommunala ledningsorganisationen. Jag har under min anställningstid i Vimmerby själv sett behovet av en sådan satsning och får dessutom behovet klarlagt kontinuerligt för mig av både förvaltningschefer, fackliga organisationer, från medarbetare tex via resultatet av förra årets medarbetarenkät och inte minst från politiker i både nämnder och kommunstyrelsen, i majoritet som opposition.

Idag har vi haft ledarforum. 4 gånger /år träffas alla ledare för att ta del av eller diskutera vissa övergripande strategiska frågor. Idag har vi bl a haft haft styrmodellfrågan, ovanstående ledarskapsutbildning och samverkansavtalet på agendan. Jag har fått både spontana kommentarer och mejl efteråt om "att det här är vad vi behöver"
Min ambition är att använda metoder som är beprövade. Den ledarutbildning som kommunen ska satsa på har sin grund i forskning om framgångsrikt ledarskap. Detta görs i syfte att vi förbättra och utveckla våra tjänster till kommunens invånare. Att nå framgångsrika resultat både vad gäller ekonomiska resutat, nöjdhet med de tjänster vi erbjuder, att vi har medarbetare som vill arbeta i vår kommun samt att vi utvecklingsmässigt blir en kommun i framkant.

Fredagseftermiddagen ägnades åt kommunchefsmöte inom IT-SAM. Det var ett bra möte där vi tillsammans förberedde aktuella frågor inför kommande direktionsmöte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar