torsdag 20 september 2012

Det har varit mycket och är fortfarande mycket kring våra rekryteringar på kommunstyrelseförvaltningen. Jag insåg nu att jag glömt uppmärksamma i min blogg att vi fått en ny PA-konsult på personalavdelningen. Hon heter Amelie Carlstedt och har varit i en introduktionsfas så här långt. Vi behöver verkligen förstärkning inom personalområdet och söker i dagsläget efter en PA-konsult till.

Den här veckan har vi haft ett möte med Tillväxtverket om vilka förutsättningar som gäller för de destinationspengar som nu finns specialdestinerade till oss som en av landets fem utvalda destinationer. Avsatta medel ska göra oss ännu mer exportmogna. Det finns stora möjligheter för både näringsliv och kommunala verksamheter/bolag att få del av dessa medel. Ingen klarar det här ensam. Vi är många som behöver hjälpas åt om vi ska bli en stark destination där vi får människor som besöker oss att vilja stanna längre och besöka oss igen. Vi hoppas på massor med goda idéer under resterande 2,5 år. Hör av er till kommunens näringslivskontor!
Vi fick klart för oss under mötet att det här ger oss möjligheter som vi kanske inte visste från början. Tillväxtverket har en grupp representanter från andra statliga verk som också ska fokusera på att underlätta för utvecklingsprojekt i de utvalda destinationerna tex Trafikverket. Det som inte kommer att fungera denna gång är utredningar, rapporter m m som ej leder till något resultat. Här är det endast leverans som gäller från oss alla aktörer i Vimmerby!

Idag har jag  och Räddningschefen Tommy Lindström varit i Kisa och träffat myndigheten för samhällsberedskap, MSB. Vi ökar succesivt vårt medvetande och kunskapsnivån om hur vi ska öka säkerheten vad gäller styrning och ledning vid en ev. krissituation.  Det handlar också om konkreta fysiska förändringar som kommer att ske tex i våra sammanträdesrum i stadshuset och i andra utrymmen som är känsliga ur sårbarhetssynpunkt.

Under lunchen läste jag senaste numret av "My business Magazine" och fastnade då för en artikel om entreprenören, Percy Nilsson som bl a varit ordförande i ishockeyklubben Malmö Redhawks och även blivit utsedd till "Årets skåning" för några år sedan. Första frågan:

"Varför blev du entreprenör?
- Är man besatt av att vilja något mycket och dessutom är lite orädd, då är man entreprenör"

Jag har ofta under mina år inom offentlig verksamhet fått den återkopplingen...Har alltid varit besatt av att utveckla kommunal verksamhet och är nog också ofta ganska modig. Undrar om begreppet kommunala entreprenör finns... ?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar