fredag 28 september 2012

Måndagen började med ett lååångt kommunfullmäktige. Det var dags för återredovisning från barn- och utbildningsnämndens, miljö- och byggnämndens och teknik- och servicenämndens "ordföringar" De  rapporterade om sitt arbete enligt de uppdrag man fått av kommunfullmäktige samt berättade om nuläge och framtidsplaner. Dessa återredovisningar har verkligen utvecklats i en positiv riktning. Alla gjorde det mycket bra. Därefter kom vi till ärendet IT-infrastruktursplan och fiberutbyggnad. Vårt kommunalråd har verkligen satt sig in i frågan. Det känns bra för oss tjänstemän att kommunens politiker tar denna fråga på största allvar, debatten blev lång och stundtals het innan det slutligen fattades beslut enligt förslag. Det som framförallt har varit föremål för diskussioner är nätägandet. Beslutet som fattades innebär att kommunen ska ha kontroll över sin infrastruktur.

Micael Glennfalk fanns också med på samma tema när ledningsgruppen träffades i tisdags. Vi gick också igenom hur vår ekonomiska situation ser ut efter 8 månader. Ärendet kommer upp på kommunstyrelsens sammanträde på tisdag. Det finns klara orosmoln även om årets resultat verkar bli helt OK.

Vi har nu utvärderat klart kring årets sommartorg och lagt en grund för hur nästa års sommartorg ytterligare ska utvecklas. Det handlar om en hel del lärdomar och där vi nu tydliggjort vem som är processägare eller ansvarig. Det blir näringslivsenheten som övertar ansvaret. Ärendet ska senare i höst behandlas i kommunstyrelsen.

Min ambition var att varva lite administrativt arbete med lite ledighet under torsdag och fredag, men det blev mest arbete...

Jag blev igår intervjuad om konsulter och kostnader som är förenade med den omstruktureringsfas vi  just nu befinner oss i. Utifrån helhetsperspektiv är bilden komplex där olika pusselbitar hör ihop med varandra. Jag hoppas att det kommer att prägla kommade artikel/artiklar och ev. insändare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar