fredag 7 september 2012

Måndagens beredning var mycket intressant. Vi hade besök av Telia och diskuterade fiberutbyggnad. Det är inte lätt att hålla koll på skillnader mellan nätägarskap, kommunikationsoperatörer och tjänsteoperatörer... Vår IT-infrastruktursgrupp bestående av politiker och representanter från IT-SAM har jobbat på väldigt bra och blivit mycket insatta i frågan. Ärendet var sedan uppe för politisk behandling i kommunstyrelsen och går nu vidare till kommunfullmäktige.
På kommunstyrelsens sammanträde diskuterades även den viktiga investeringen av nytt äldreboende. Jag fick också tillfälle att berätta om andra pågående strategiska utvecklingsplaner på kommunledningsnivå. Det är viktigt att få feedback av politiken så vi är på rätt spår och gör rätt prioriteringar. Vår tid och resurser ska användas till det som är viktigast.

Vi har haft ett utvärderingsmöte om sommartorget med involverade aktörer. Ytterligare möten är inbokade. Jag tror helt klart att vi kommer att kunna göra en hel del förbättringar inför nästa års sommartorg.

Hur kan vi utveckla vår samverkan i organisationen? Det diskuterade vi med fackliga företrädare i veckan. När vi avslutade mötet delade vi bilder av hur vi ska gå vidare. Mycket diskussioner om ledarskap, kommunikationsvägar, mötesformer m m allt i syfte att skapa förutsättningar för en förbättrad dialog, skapa engagemang och delaktighet.

Den här veckan har vi också haft besök av den nya samhällsbyggnadschefen Miklós Hatházi. Han kommer att börja sitt nya arbete i mitten av oktober.

Jag vill hälsa vår nya överförmyndarhandläggare Tatjana Pavlov välkommen till kommunstyrelseförvaltningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar