fredag 5 oktober 2012

I måndags hade vi ett andra planeringsmöte kring ett av kommunens största projekt någonsin - byggnation av nytt äldreboende.
Vi har hittat ett struktur som jag tror kommer att fungera. En styrgrupp, som kanske enligt ledaren i Vimmerby tidning kommer att benämnas som ytterligare en supergrupp? Totalt är det tre delprojekt:
Den första delen är avklarad som handlar om tydliggörande av behov och nödvändiga funktioner i boendet.
Den andra delen går vi in i nu - byggfasen. Först med upphandling och bygg med alla tekniska funktioner som ska hållas samman av en projektledare som först även den ska upphandlas.
Den tredje delen kommer först efter färdigställande av byggprojektet där det handlar om inflyttning och att få hela driftsorganisationen att fungera i stort. Där har socialförvaltningen förberett organisationen hur den projektorganisationen ska se ut. Det här är ett riktigt stort och viktigt investeringsprojekt för kommunen.

På kvällen var Micael Glennfalk och jag i Ydrefors på medborgardialog. En årlig träff där representanter finns med från tre kommuner och två län.
Det framkom åter igen hur stort behov det finns av förbättrade vägförhållanden, framförallt väg 812. Enligt Trafikverket ska en satsning ske senast tidig höst 2013. Vi påtalar behovet åter igen och hoppas att ärendet ytterligare kan flyttas upp på prioriteringsskalan.

Tisdagen ägnades åt KS sammanträde med framförallt budgetuppföljning och delårsbokslut och på kvällen, destinationsmöte på Näs.

Torsdag och fredag kommunchefsnätverk i Kisa. Det har startats upp ännu ett ledarskapsprogram där vi har med en chef från Vimmerby denna gång. I och med det har jag fått en ny adept som jag ska träffa ett antal gånger fram t o m nästa vår, spännande!
Temat denna nätverksträff var korruption och bisysslor - har kommuner och landsting beredskap? Nyttigt med en ökad kunskapsnivå och ökad medvetenhet. Det är viktigt att vi har bra rutiner och en god intern kontroll men också att vi i vardagen för en dialog och fortsätter arbeta på den inslagna vägen med ökad öppenhet och transparens.
Med för sista gången i detta nätverk var min gode kollega och före detta chef Anders Lind. Han har varit en person som betytt mycket för min egen utvecklingsresa och ledarskapsutveckling, Lycka till Anders framöver, det sysslolösa livet är inget för dig, din tid kommer snart att fyllas med andra uppdrag...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar