fredag 9 november 2012

Jag har haft en mycket bra ledighet. Vi är två familjer som varit i USA och firat en jämn födelsedag. Jag är mycket tacksam för att vi slapp "Superstorm Sandy". Då hade vi redan lämnat New York för att tillbringa resterande semesterdagar i Florida. Ett minne för livet.
Väl hemma kom jag snabbt in i jobbet igen. Redan under måndagen började Anna Erlandsson Karlsson som utvecklingsstrateg och Helena Sjöholm började som administrativ chef i tisdags. Jag har sett fram emot att bli klar med dessa rekryteringar där det varit klarlagt sedan ett år att vi har behov av förstärkning. Det är skönt att ibland kunna bocka av och se att saker faktiskt händer. Alla inblandade har gjort ett mycket bra arbete! Ett år låter som en lång tid. Det är det inte när det gäller långtgående förändringar i offentlig verksamhet som ställer krav utifrån de demokratiska spelregler vi har att förhålla oss till. Granskningsrapporten för ett år sedan gav fem rekommendationer:

1.      Inför en ny ledningsstruktur för kommunstyrelseförvaltningen. I den nya strukturen föreslås bl.a. att administrativa funktioner och ekonomi samlas i en avdelning och att en ny chef rekryteras för att leda detta arbete

Nuläge: Ledningen på kommunstyrelseförvaltningen består nu av kommunchef, administrativ chef, personalchef, näringslivschef och samhällsbyggnadschef. Dessa funktioner finns även med i den kommunövergripande ledningsgruppen som också består av barn- och utbildningschef, socialchef, kultur- och fritidschef och miljö- och byggchef

2.      Tillför kompetens och resurser till kommunens ledningsfunktion. Det måste skapas ”en inre kärna” av funktioner, där nya personer tillkommer för att det ska bli möjligt att driva en samlad utvecklingsorienterad verksamhet, där kommunstyrelsen styr mot de mål som fullmäktige satt upp

Nuläge: Rekrytering har nu skett när det gäller administrativ chef och utvecklingsstrateg och de finns alltså även på plats fr o m den här veckan

3.      Inför en ny styrmodell med fokus på resultat – ekonomiska och kvalitativa resultat för medborgarna och brukarna. Styrmodellen måste också omfatta bolagskoncernen

Nuläge: Förslag till styrmodell kommer att behandlas i kommunfullmäktige innan årsskiftet inkl politika visioner

4.      Överväg en annan nämndstruktur. Det finns inget som formellt hindrar att nämndstrukturen ändras under mandatperioden. Det kan göras till ett kommande årsskifte

Nuläge: En nämnd har redan försvunnit  - den gamla Socialnämnden och Teknik- och servicenämnden försvinner vid årsskiftet

5.      Rollerna behöver förtydligas mellan politik och förvaltning
Nuläge: Bl a kommer en gemensam utbildningsdag genomföras för ett 80- tal personer den 30/11

Tisdagen ägndes åt kommunstyrelsesammanträde. Därefter har vecken präglats av många avstämningar med chefer både internt och externt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar