fredag 11 januari 2013


Arbetslust, det känns som om det här blir ett spännande år! Jag har vid årsskiftet även fått ett nytt uppdrag som VD för kommunens moderbolag, kallat VKF. Det har funnits med länge i planeringen och nu är det formellt klart. Presidiet i kommunstyrelsen är tillika styrelse i VKF.

I måndags blev jag uppringd av en journalist på Vimmerby tidning som ställde frågor kring den utbildning som genomfördes i december som jag tidigare berättat om. Frågorna fokuserades på kostnaden för utbildningstillfället. I tisdags när jag öppnade tidningen såg jag att det såg ut som om den "kostade Vimmerby kommuns skattebetalare 57 000 kr". Det är ett faktafel eftersom vi lyfter momsen. Man kunde också få uppfattningen att kommunens ledningsgrupp engagerat Elaine Eksvärd bara för att hon är känd. Så är inte fallet. Vid vårt urval utgick vi efter att föreläsaren skulle ha mycket hög kompetens inom området (denna gång retorik) och då är man ju i regel också en känd person.

Ni som följer mig på denna blogg vet att ledarskap är ett utvalt prioriterat utvecklingsområde tillsammans med löner och löneprocess, rekrytering och introduktion samt information.
Vi kommer att satsa en hel del på ledarskap de kommande tre åren. Alla kommunens ca 70 ledare ska få minst 12 utbildningsdagar. Upphandling är genomförd och vi kommer att arbeta med ett företag som heter Arbetscoaching AB.
Vi kommer nu även att upphandla konferensställen eftersom utbildningen ska bedrivas i internatsform i 2 dagars pass. Eftersom vi till antalet är så många tar det tre år innan vi är klara med denna grund. Jag har erfarenhet av alla delar som kommer att ges inom ramen för ledarskapsprogrammet. Den här utbildningen är till stor del upplevelsebaserad och kan liknas med ett "träningsläger" för ledare. Man blir aldrig "färdig". Det ska också tilläggas att trots satsningen så kommer vi inte få några felfria ledare. Det finns inga. Den kommer dock att leda till ökad självkännedom om styrkor och svagheter som vi alla har. Vi kommer att öka förståelsen och acceptansen för varandra och dra nytta av våra samlade resurser för att bättre handskas med de uppdrag vi är satta att sköta. Anledningen till att vi satsar på ledarskap är att vi har väldigt många parallella uppdrag. Jag håller på att uppdatera handlingsplanen för 2013. De flesta hänger ihop med varandra och för att vi ska bli framgångsrika och resurseffektiva krävs samverkan. Till det ska läggas de enskilda chefskontakt som finns med varje chef där det framgår vilket uppdrag var och en har. De flesta kommer att tycka att det är en nödvändighet med kompetensutveckling inom området och undra hur man klarade sig innan... Någon kanske också kommer fram till att man ej är på rätt plats...det behöver inte vara någon dramatik. Jag har faktiskt sparat en del brev och mail jag fått under åren där chefer efter ett tag tackat för att man efter ett sådant beslut hamnat mer på rätt plats. Det är alltså ingen utbildning där man kan sitta av tiden utan där man förväntas bidra med full kraft både på och mellan utbildningstillfällena. Kommunens ledningsgrupp har träffats under torsdagen och fredagen den här veckan för påfyllning och planering. Sedan kör vi igång första gruppen med 12 deltagare i slutet av februari. Jag själv kommer att delta i början och slutet när det gäller alla grupper. Det ser jag mycket fram emot!
I onsdagens Dagens Industri kunde man läsa en intervju med Pia Sundhage, ”Årets tränare i världen”. Den gav mig åter igen bekräftelse. Ingen kan väl ifrågasätta hennes framgångar. Det hon framförde som framgångsrecept när det gäller sitt ledarskap är helt i linje med det "Utvecklande ledarskap" som vi kommer att träna kommunens ledare i de kommande åren.

I tisdags på kommunstyrelsen fick vi en dragning av Magnus Carlsson och projektledare, Peter Sandstöm om hur arbetet fortskrider med våra nya industriområden - Ceos och Krönsmon. Skönt att arbetet är igång!

Från och med årsskiftet har vi kommit igång med samverkan inom överförmyndarområdet. Gerd Jörbo från Kinda kommun finns på plats i Vimmerby kommun- välkommen!
Jag vill samtidigt tacka Carina Sellin och Mats Kullgard som nu slutar hos oss. Vi har en mycket bra överförmyndarverksamhet i Vimmerby där Gerd Jörbo och Tatjana Pavlov nu kommer att arbeta vidare inom verksamhetsområdet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar