fredag 25 januari 2013

- Få se bakom glasögonen, är det dig de jagar så in helv...e?

Därefter följde ett spännande samtal med en medborgare på stan för en stund sedan. Den här mannen verkade väldigt klarsynt om det som just nu skrivs om vår kommande ledarsatsning. Tro nu inte att jag tar upp det här för att jag känner mig utsatt. Jag uppskattar verkligen när jag får frågor som jag gärna svarar på både internt och utanför organisationen. Jag har svårare med "tissel och tassel" och när man misstänkliggör varandra genom spekulationer utifrån en ofullständig grund.

I dagens tidning - "Carolina Leijonram menar att kostnaden per dag - knappt 27 500 kronor inklusive moms....".
Jag förstår då med tanke på det underlag jag lämnat både muntligt och skriftligt till tidningen att man tagit sig tid att räkna ut och lägga till moms, på det belopp som gäller enligt avtal, som kommunen inte betalar. Ingen felaktig uppgift - det står "inklusive moms", men varför är min stilla undran.

IT-SAM genomförde en dragning om sin organisation under torsdagen. Mycket intressant! Det är alltid härligt att möta människor som brinner för sitt uppdrag. Vi skulle aldrig kunna dra i alla dessa utvecklingsfrågor själva som enskild liten kommun. Vi fick information av kundansvariga för barn och utbildning, socialtjänst, teknisk grupp inkl miljö och bygg samt E-frågor och arkiv. Dessutom om hur man arbetar med helpdesk, servicegrupp, systemgrupp, stamnät, säkerhet, administration och E-post. En fullspäckad eftermiddag som jag önskar att fler kan få ta del av i ett senare skede i våra kommuner. Att få information om hela konceptet leder till ökad insikt om att samverkan över gränser är en viktig fråga för att klara framtida uppdrag.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar