fredag 1 februari 2013

Den här veckan skulle enkelt kunna sammanfattas med Greppet 2.0 och ledarutveckling (Vimmerby tidning). I min värld hör dessa två områden i högsta grad ihop. Vad är Greppet  2.0? Ledningsgruppen och många andra medarbetare på våra olika förvaltningar gör ett seriöst försök att läsa av vad som händer i omvärlden. Det kan handla om allt från skatteprognoser till befolkningsprognoser, rekryteringsläge och arbetsmarknadsläge. Det handlar också om respektive facknämnds sammanfattande bild om hur det ser ut när det gäller deras arbetsfält, både nuläge och framtid. Greppet 2.0 ska presenteras för kommunstyrelsen på tisdag.

Hur hänger dessa områden ihop som jag skrev inledningsvis?
Jag tänker inte föregripa något men min bild som jag redan hade innan denna sammanställning har inte förändrats. Vi ligger högt i kostnadsläge och generellt ganska lågt i många jämförande undersökningar vad gäller kvalitet på levererade tjänster och nöjdhet hos våra medarbetare.

Jag tror ingen ifrågasätter eller undrar varför ingenjörer inom bilindustrin behöver fortbildning för att kunna hantera den senaste tekniken eller att en kirurg som tog sin examen 1980 fortbildas för att använda sig av de senaste forskningsrönen. Jag funderar då varför det kan bli sådan debatt när det gäller ledarskap inom offentlig sektor? Jag har under veckan fått en synpunkt som " Jag trodde att man var färdigutbildad när man anställdes, att man hade den kompetensen" Vi behöver både duktiga, kompetenta ledare och spetskompetenser av olika slag. Det här betyder inte i min värld att någon är viktigare än någon annan. Alla behövs för att skapa helhet. Det jag vet är dock att där vi har ett ledarskap som inte fungerar där brister vi i leverans. Därför är det välmotiverat att satsa på att vi ska få goda ledare inom vår organisation. I samband med presentation av Greppet 2.0 kommer helhetsbilden att visa på uppdrag av hög komplexitet som måste hanteras inom det kommunala verksamhetsområdet. Vi kommer inte att klara det utan kontinuerlig kompetensutveckling och stöd till dom som fått uppgiften att leda utvecklingsarbetet. Vi kommer inte heller att klara det utan kontinuerlig kompetensutveckling till andra yrkesgrupper. Det är inget motsatsförhållande.

Kan en förklaring vara funderar jag att vi har många starkt kvinnodominerande verksamheter?
Jag läste i Dagens Samhälle nr 4, 2013 "Tekniska chefer får mer stöd uppifrån än chefer i kvinnodominerad vård, skola och omsorg. "Duktiga flickor" uppmanas lösa sina chefsproblem på egen hand". Inom den kommunala sektorn finns ju även en hel del tekniska delar men volymmässigt så bedrivs den mesta verksamheten inom just vård, skola och omsorg. Läs gärna den.

Annika Rydh, en medarbetare som arbetat många år på vår personalavdelning har nu slutat med pension. Tack för dina insatser här! Jag vill samtidigt passa på att hälsa PA-konsult, Per Wimarsson varmt välkommen till  kommunstyrelseförvaltningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar