fredag 15 februari 2013


Mina tankar har de senaste veckorna snurrat mycket kring hur vi ska klara framtidens utmaningar, vår befolkningsstruktur, kompetensförsörjning, integration m m. I veckans Dagens samhälle redovisar man kommuner där var 10:e invånare är över 80 år. Till det redovisas kommunanställda, 55+ i %. De kommuner som har den svåraste utmaningen har 9-10% över 80 år och 30-40 % kommunanställda som är över 55 år. Vi ligger inte med på den listan. (såg att vi i förra numret utsetts till "årets blottarkommun"... ) det innebär inte att vi kan slå oss till ro på något vis. Den region vi tillhör har generellt stora utmaningar!

I Vimmerby har vi en högre inflyttning än utflyttning men tyvärr dör det fler än vad det föds barn.

I Södra Vi med omnejd där jag bor har vi den senaste tiden fått ganska många nya storstadsbor vilket är mycket glädjande! Jag tror, trots det jag framför att vi behöver förbättra vårt mottagande när det gäller alla nya invånare.

Dessutom måste man som invånare känna sig trygg med att vi i Vimmerby har en bra barnomsorg, skola och äldreomsorg. Om man kommer från ett annat land ska man få en snabb inslussning in i det svenska samhället genom samhällsorientering och SFI (svenska för invandrare).

För varje vecka som går märker jag också att efterfrågan ökar på E-tjänster. Det är bra att vi har en plan för hur vi ska utöka och förbättra nivån på dessa tjänster.

När det gäller kompetensförsörjning behöver vi skapa oss ett helhetsgrepp om hur behoven ser ut framöver. I kommunen har vi koll på de kommande åren men vi behöver komplettera bilden med hur det ser ut för kommunens bolag, landstinget samt näringslivet m m i stort. Med mer kunskap kan vi arbeta för att försöka skapa utbildningsmöjligheter inom kommunen eller inom pendlingsavstånd för att kunna matcha behoven. Det här är tidskrävande processer så det gäller att vi är proaktiva. Uppvaknandet blir tufft om vi inte synliggör och planerar för det "vi vet komma skall".

Ett exempel på proaktiv handling är samarbetet mellan Hultsfred och Vimmerby kommuner vad gäller miljö, plan/bygg, mät/karta. Enligt Boverket som har fyra rekommendationer för hur man ska klara framtiden och kompetensförsörjningen inom dessa områden är vi på helt rätt spår. Vi hade ett möte i måndags mellan kommunernas ledande politiker och tjänstemän. Samarbetet löper så länge på enligt plan.

Numera är ju kommunstyrelseförvaltningen en stor förvaltning i och med den nya samhällsbyggnadsavdelningen. Jag har därmed inte koll på alla som slutar eller börjar hos oss utanför själva stadshuset. Jag brukar ju här berätta om olika personalförändringar som sker eftersom de funktioner som finns centralt på kommunstyrelseförvaltningen ofta har en internservicefunktion när det gäller hela den kommunala organisationen.
Vi har fått en ny medarbetare på MEX (mark och exploatering) - Kenny Wissmar. Varmt välkommen till Vimmerby kommun. När det gäller den tjänsten så har den ett starkt externt perspektiv och möten sker ofta med olika företagare och kommuninvånare så den informationen tycker jag att det är bra att även mina externa läsare får ta del av.

 

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar