fredag 22 februari 2013


Tema - Samverkan

I måndags hade vi besök av landstingsdirektören i Kalmar län, Alf Jönsson. Han lyfte fram ett antal områden där vi kan fördjupa vår samverkan och få draghjälp av statliga bidrag. Det var jag själv, Anette Nilsson, socialchef och vår MAS (medicinskt ansvariga sjuksköterska) Monica Örmander som träffade honom. Nyttigt att dessa diskussioner lyfts fram i ett samhällsperspektiv.

Han ställde en retorisk fråga:

- Hur skulle det se ut om socialförvaltningen hade hand om budgeten för halkbekämpning?

Varje år halkar många kommuninvånare, "spikas sedan ihop" på sjukhuset. Den största kostnaden hamnar ofta dock i kommunen i det senare skedet när man ska rehabiliteras. Till detta ska naturligtvis det mänskliga lidandet läggas till.

Ja, även om alla säkert är överens om att det inte är en framkomlig väg att lägga budgen för halkbekämpning på socialförvaltningen, så leder ändå den här typen av diskussioner till ett ökat medvetande. Tankar kring hur saker hör samman på ett övergripande strategiskt samhällsplan. Som medborgare bryr man sig inte om "vilken kassa" som nyttjas. Vi som har olika välfärdsuppdrag som ska tillgodose behoven. För det krävs prestigelös samverkan. Det kan vara så att vi behöver samverka olika huvudmän eller kommuner emellan. Det är samma sak mellan olika förvaltningar och bolag inom koncernen, eller inom en förvaltning, eller t o m inom en avdelning. Det låter som självklarheter. Det är det inte. Jag tror att det är den uppgift jag lägger mest tid på av alla. Det är en viktig drivkraft hos mig - att arbetet flyter. När det hakar upp sig handlar det om brist på dialog och brist på strategiskt tänk där vi inte ser vad konsekvenserna blir. Med facit i hand är det lättare att se vad som gått snett. För att bli en lärande och utvecklingsinriktad organisation krävs reflektion, ansvarstagande och handlingskraft.
Ett axplock av konkreta områden just nu hos oss som berörs av detta gränsöverskridande arbete är budget 2014-2015, löner, arbetsmarknadsenhet, destinationsarbete, kostverksamhet och barn och ungdomars situation. Dessutom för att vi ska ro alla våra investeringsplaner i hamn, förbättra möjligheter för rekrytering, kompetensförsörjning.
Vår gemensamma fastlagda värdegrund håller långt - Ansvar, Mod och Fantasi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar