torsdag 28 mars 2013

Jag var ute och åt med äldsta dottern på lunchen och man känner nu (men bara på dagtid) att det är vår i luften. Härligt!

Den mest aktuella frågan just nu är kosten. I kommunfullmäktige debatterades frågan i måndags kväll och vi har nu ett politiskt beslut att förhålla oss till. Jag tror att de flesta upplever att det är bra att veta vad som gäller. Nu följer en lång implementeringsfas där vi behöver en bred förankring om när vilka steg ska tas så det fungerar för alla. I första hand måste vi naturligtvis säkra processen så att elever och brukare får en näringsriktig kost även under denna omställningsperiod. Vi behöver då ha med oss alla medarbetare inom kostverksamheten men också alla berörda medarbetare på de förvaltningar där maten serveras.

I går gjorde jag ett verksamhetsbesök i köket på Vimarskolan. Ytmässigt var köket mycket mindre än jag hade föreställt mig. Även utan detaljkunskap förstår man att det krävs mycket planering och kunskap om logistik för att klara att producera många fler portioner än vad köket egentligen är byggt för. Ofta har man fått frågor som varför man inte jobbar i skift för att lösa situationen. Det är helt enkelt inte möjligt utifrån de förutsättningar som finns när det gäller förvaringsmöjligheter och kylar. Nu ska vi jobba för att att få till riktigt bra lösningar!

Jag hade igår möte med VD:arna i bolagen. Det kändes som ett bra och viktigt möte. Det ligger också helt i linje med att vi ska arbeta för "en sammanhållen, effektiv och flexibel kommunkoncern" som det står i vårt första utkast till kommunövergripande styrkort.

Annars var nog veckans stora händelse tillkännagivandet av årets ALMA - pristagare som blev Isol från Argentina.

Hoppas att ni får en skön påskhelg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar