fredag 15 mars 2013

Landade precis in på jobbet efter ett par dagar i Tranås. CKS kommunchefsnätverk har träffats där denna gång. Efter sedvanlig information om och av personer från värdkommunen ägnade vi oss åt att diskutera:

Hur skapa förutsättningar för ett framgångsrikt kommunledningsarbete? Stabilitet och samförstånd framhävs ofta som viktiga förutsättningar. Samtidigt är en kommuns långsiktiga utveckling beroende av att nya idéer utvecklas och får genomslag i kommunen. En viktig fråga blir: Hur kan kommunledningar kombinera behoven av samförstånd och stabilitet med nytänkande och idéutveckling? " En spännande CKS rapport av Johan Wänström som också deltog under dessa dagar. Johan är verksam inom kommunforskningsinstitutet Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet. Johan berättade om sin forskning inom detta område. I den visar han dels hur ett eftersatt idé- och visionsutvecklingsarbete kan få stora långsiktiga konsekvenser, dels hur viktigt det är att ha fungerande kommunikationskanaler – såväl internt inom den kommunala organisationen som externt med medborgarna.


Syftet med det här nätverket är just lärande och erfarenhetsutbyte. Aktuella frågeställningar dras parallellt i kommunchefsnätverket och kommunalrådsnätverket.


Vi fick även oss en dos av "Nytt från CKS" och "Samverkan inom skolan".


På ledningsgruppen i tisdags handlade det mest om kost och ekonomi. Dessa frågor kommer att vara i starkt fokus även nästa vecka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar