fredag 8 mars 2013


Tack!

Stort tack till alla ni som skickat mail, ringt och skrivit på olika sociala medier när ni uppmärksammat nomineringen och min 91:a plats när det gäller Dagens Samhälles ranking ”Välfärdens 100 viktigaste kvinnor” i landet. Era ord betyder mycket och har gjort mig mer glad än den officiella delen!

Kost

På kommunstyrelsen i tisdagen diskuterades kost och vilka kök som kan vara lämpliga att åter igen bli tillagningskök. På tisdag är det CESAM och jag tycker att det ska bli spännande att höra hur berörda fackliga organisationer ser på frågan. Jag tror att man där fått många inputs från sina medlemmar som varit med ”några varv” i denna fråga där så många har ett så stort engagemang. Jag har därför stor respekt för vad man kommer att lyfta fram som viktigt medskick till politiken inför deras fortsatta process.

ALV

Hela kommunstyrelsen, presidiet i miljö och bygg samt koncernledningen på tjänstemannasidan och en del berörda tjänstemän var inbjudna till ALV i tisdags. Vi fick information om deras utvecklingsplaner. Jag känner mig uppriktigt stolt över att i många sammanhang representera Vimmerby kommun där vi har en stor förmån att vi haft Astrid Lindgren vilket ger oss helt unika förutsättningar!

Ledarforum

Ledarforum idag handlade om ”Hur blir vi en mer attraktiv arbetsgivare” och status när det gäller arbetet med vår nya styrmodell. Det är alltid bra att få träffa alla chefer i kommunen, det ser jag fram emot varje gång. Jag märker tydligt att vi har ett ökat engagemang för gemensamma frågor nu när vi ses om jag jämför med när vi började med att anordna ledarforum i kommunen.

IT-SAM möte

På eftermiddagen idag har kommuncheferna inom IT-SAM träffats i Vimmerby. Tre timmars intensiva diskussioner. GIS, statistik, beredskap efter kontorstid, personalhandbok, informationssäkerhet, investeringsplan 2014-2016 med mera…

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar