fredag 12 april 2013

Budgetarbete 2014-2015

I tisdags redogjorde ledningsgruppen för det gemensamma arbete som pågått de sista veckorna kring budgetförutsättningar för de kommande två åren. Jag inledde med att påminna om de råd som SKL:s analysgrupp ger landets kommuner.

- Ta fram en tydlig bild av nuläget
- Agera snabbt - men tänk långsiktigt
- Förankra er strategi
- Involvera personalen och medborgarna - Informera mera
- Fokusera intresset mot de resurser ni har - inte på det som tas bort
- Prioritera - Undvik generella neddragningar
- Bygg underifrån inte uppifrån
- Etablera tydliga spelregler
- Uppmärksamma och uppmuntra nya lösningar
- Kriser rymmer också möjligheter

Ledningsgruppen fick i uppdrag att fortsätta arbetet med underlagen. Politikens arbete kommer att pågå parallellt. Alla involverade har ett komplicerat arbete framför sig. Mest nöjd så här långt är jag över den öppenhet och den vilja till att "tänka helhet" som finns i tjänstemannaledningen. Första steget efter tisdagens dragning är frågan alla involverade nu måste landa in i  - Accepterar alla handlingsregeln att "ekonomin sätter gränserna". En annan avgörande faktor är det behöver finnas ett ömsesidigt förtroende mellan politik och förvaltning. Ramarna ska tas av kommunfullmäktige i juni.

Näringsliv

I onsdags hade Carina Östh, Patrik Kinnbom, Micael Glennfalk och jag ett gemensamt planeringsmöte kring kommunens arbete när det gäller näringslivsarbete. Vi delar bilder om vad som är prioriterat, hur vi bäst nyttjar var och ens resurser och styrkor. Vi är också medvetna om våra kritiska punkter och överens om hur de just nu kan hanteras.

I onsdags kväll var det dags för årets Företagsgala som arrangeras av Företagarna med ordförande, Marcus Alsér i spetsen. I år var jag inte där i "arbetssammanhang", utan rent privat. En trevlig kväll i positiv anda. Stort grattis till er som fick utmärkelser!

Besök

Jag har i veckan haft ett trevligt studiebesök av ett antal ledare från Högsby kommun. Högsby kommun genomför ett ledarskapsprogram för kommunens ledare. Inom ramen för utvecklingsprogrammet ingår att besöka någon för att diskutera och reflektera kring ledarskapsfrågor.

Teknikcollege

Igår ägde invigningen rum när det gäller "Teknikcollege Östra Småland". Invigningen skedde hos tre utbildningsanordnare som nu är certifierade Teknikcollege. Förutom Vimmerby handlar det om Mönsterås och Oskarshamn. Jätteroligt att vi nu har ett Teknikcollege. Jag är övertygad om att det är viktigt för att klara framtiden. Ett steg för att bätre kunna matcha behoven på arbetsmarknaden både i Vimmerby och Hultsfred med omnejd

Förändringar inom administrationen på KSF

Jag har inte riktigt förstått det ännu men det börjar för varje dag "landa in" att Agneta Nyström på den administrativa avdelningen nu gått hem för en välförtjänt pension! Tack för ditt arbete här! Hon har hjälpt mig med diverse saker där jag nu med jämna mellanrum får hitta nya lösningar...

Vi har fått en praktikant inom den administrativa avdelningen som heter Mamica Timotijevic. Mamica finns hos oss t o m i mitten av juni. Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar