torsdag 4 april 2013


Jag fick Framtidskommissionens slutrapport igår. Vilka framtidsutmaningar står vi inför?

- Den demografiska utvecklingen

- Hållbar tillväxt

- Integration, jämställdhet, demokrati och deltagande

- Rättvisa och sammanhållning

Alla dessa utmaningar behöver hanteras globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Inte minst är det i den egna livsmiljön anpassningen/förändringarna behöver ta avstamp även om vi inte där kan påverka allt.

Jakten på effektivitet och anpassning

Funderar kring en del citat...

"Effektivitet skapas genom att man får pengar för det man gör och inte det man säger" menar Jan Holmberg (M) f d kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby

eller

"Effektivitet är att med rätt resurser och rätt metoder nå rätt resultat" säger Ilmar Reepalu, 2:e vice ordförande SKL

eller

"Effektivitet är att med låga kostnader leverera verksamhet med hög kvalitet" säger Anders Knape, ordförande SKL

eller

Effektivitet är att göra rätt sak på rätt plats och till rätt pris och våga mäta oss på en öppen marknad" menar Birgitta Persson Ståhl, chef för städ- och verksamhetsservice, Umeå

Jag hittar många fler men fastnar för de här. Mitt arbete och min energi kretsar hela tiden kring detta begrepp. Effektivitet har att göra med knapphet på resurser som mer eller mindre alla kommuner brottas med. Det finns alltid brister att rätta till, behov att tillgodose eller möjligheter att utnyttja. Något som blivit allt mer tydligt för mig är inte det inte bara handlar om resurser i form av ekonomiska medel utan hur oerhört beroende vi är av att ha lämplig personal med rätt kompetens. Eftersom omvärldens behov och krav hela tiden förändras betyder det att för att en verksamhet är effektiv idag inte nödvändigtvis behöver vara det imorgon, komplext eller hur?

Håkan Sörman på SKL:

- Våra analyser visar mycket svagt samband mellan resurser och resultat. Störst betydelse har ledarskapet och hur pengarna används

I Ledaren i det senaste numret av kvalitetsmagasinet kan man läsa om en intervju med en chef i början av sin "leanresa"

"Jag minns hur hon med stor entusiasm berättade hur arbetet kom igång på personalens initiativ och att de snabbt sett stora resultat, både vad gäller tid, medarbetarnas stressnivå och rena ekonomiska resultat. Det var en verksamhet som präglades av engagemang, glädje och kämpaglöd.

Idag är situationen en helt annan. Av samma verksamhetschef får jag höra att det på grund av anställningstopp, omorganisation och osäkra arbetsförhållanden är turbulent på arbetsplatsen just nu. Medarbetarna är inte längre engagerade i förbättringsarbetet. De har förlorat entusiasmen"

"Kan en förklaring vara att ledningen inte fullt ut tror på förbättringsarbetet?"

"En annan den ekonomiska styrningen där ledningens fokus ligger kvar på kortsiktigt budgetarbete och resurser?"

Läs gärna medföljande länk - en debattartikel av Jacob Hallencreutz om "förändringsledarskap"

http://kvalitetsmagasinet.se/debatt-chefer-lar-er-leda-forandring/

Vår satsning på ledarskap känns som en helt nödvändig prioritering om vi ska lyckas med vårt eget styrmodellarbete. Det arbetet går ut på att strategiskt, hållbart och balanserat leda verksamheten för att klara ekonomi, kund- och medarbetarnöjdhet samt att vi utvecklas i takt med omvärldens krav och förväntningar.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar