fredag 17 maj 2013

Den här veckan har präglats av möten kring koncernens ekonomi. I början av veckan, årsstämmor när det gäller kommunens bolag.

Tisdag och onsdag budgetdialogdagar inför fastställande av budgetramar 2014-2015. Samtliga förvaltningar och nämnder gick igenom konsekvenser utifrån de budgetförslag som KS skickat ut på remiss till nämnderna. Nu tar politikens prioriteringsarbete vid och i början av juni kommer ett förslag till budgetramar från alliansen och oppositionen. Sammanfattningsvis är det stora behov som lagts fram för den politiska ledningen och nu följer alltså diskussioner om prioriteringar och ambitionsnivåer.
Jag har dragit hela budgetprocessen för facken som kommer att delge sina synpunkter till politiken under pågående budgetprocess

I dag kommunchefsträff i Mönsterås. Vi har varit i Mönsterås nya huvudbibliotek. En användbar och genomtänkt lokal. Framtida strukturfonder och befolkning i balans med mera på dagordningen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar