torsdag 23 maj 2013

Jag har precis varit i Källängsparken på invigning av den nordiska Barnkulturfestivalen. Solen lyste och parken är så fin! Det var massor med barn på plats från hela kommunen. Vi som var där fick se en härligt välspelad teater med Pippi. Idag är det dessutom Emils födelsedag så vi passade alla på att gratulera... Nu fortsätter festivalen med olika aktiviteter t o m lördag.
 
Jag har idag också varit med på näringslivsrådets möte. Råden på näringslivssidan är starkt kopplade till frågor som berör tillväxt och näringslivsutveckling. Det är helt nödvändigt med den här typen av dialoger och möten för att vi ska dela både nulägesbild i så stor utsträckning som möjligt också inriktning på det fortsatta arbetet. Vi hade bra diskussioner om ranking, statistik kring besöksnäringens betydelse. Vi passade även på att informera om kommande Lotsarbete som syftar till att höja kvaliteten när det gäller kommunens service och information till företagen.

Jag vill även skriva lite om vår gemensamma utvecklingsdag för kommunstyrelseförvaltningens administration. Vi var ett 40-tal medarbetare som igår samlades på Kröngården. Jag kände mig både glad och nöjd efteråt för det engagemang som visades under dagen. Det här är ju en grupp som aldrig träffats förut utifrån ett speciellt syfte. Politiken har en målbild som säger "En sammanhållen, effektiv och flexibel kommunkoncern". Kommunstyrelsens administration måste i det fallet bli ett föredöme. Dels har vi en egen förvaltning som ska präglas av arbete med effektiva processer, där vi fortlöpande ifrågasätter "vad vi kan sluta att göra" och ständigt öka kundnyttan. Som internserviceorganisation behöver man dessutom vara klar över vem som är kund. Dessutom ligger det på kommunstyrelseförvaltningen att vara initiativtagare så att arbetet även samordnas med övriga förvaltningar. Politiken pratar dessutom nu allt oftare om koncernsamverkan vilket ytterligare ökar kravnivån.
Mitt eget pass handlade om att jag delgav "min resa" d v s vad som hänt, var vi befinner oss och vilka uppdrag som ligger den kommande 2-årsperioden. Detta kopplat till ett tydligt HUR. Det vill säga vad förväntas av ledare och medarbetare inom organisationen. Jag utgick både ifrån forskning och också egen erfarenhet som finns inom området om vad som är mest framgångsrikt.
Under eftermiddagen fick alla möjlighet att framföra sina synpunkter som vi nu ska sammanställa.

I tisdags följde jag med kommunstyrelsen på företagsbesök. Hela dagen mötte vi engagerade drivna personer som finns och verkar i Vimmerby kommun. Frödinge Mejeri med sitt medvetna lean-tänk, eldsjälen Håkan i Brantestad . Proffsiga Virums älgpark (inkl puss av älgen, Harald). Sist ett besök hos några som är djupt engagerade i Turista i Tuna. En verkligt bra dag på jobbet!

Miljö- och byggsamverkan mellan Hultsfred och Vimmerby fortskrider. Nu ska förvaltningen arbeta fram ett förslag kring organisation, taxor och styrform.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar