torsdag 9 maj 2013

Kortvecka igen.

Kommunstyrelsen hade sammanträde i tisdags. Fokus på kommunstyrelseförvaltningen och dess förutsättningar. Den här gången var vi i räddningstjänstens lokaler. Vi fick en avrapportering om sotning av skorstensfejarmästare, Mats Karlsson, Om förebyggande arbete av brandmästare, Roger Linder och räddningschefen, Tommy Lindström genomförde också sin årliga avrapportering.
KS fattade beslut om införande av Företagslotsfunktion. I Vimmerby kommun kommer näringslivssekreterare, Carina Östh på näringslivsenheten att hålla ihop trådarna. Jag tror mycket på konceptet och tror också att det är rätt läge för oss att utveckla våra metoder. Jag kommer att återkomma till det här längre fram.

Avstämning och samverkansdisussioner kring verksamheten miljö/bygg/mät i Hultsfred igår. I mitten av maj finns en gemensam presideöverläggning inplanerad mellan kommunerna

Vi har även träffats i ledningsgruppen för invandrarfrågor där vi gick igenom nuläget. 

Nu tar jag ledigt och åker till Stockholm, igen...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar