I Ledaren i går i Vimmerby tidning fick vi tips om hur vi ska hantera kompetensförsörjningen i kommunen. "Ett tips är att satsa på internutbildning för att höja kompetensen, inte flummiga ledarskapsutbildningar för x antal miljoner där effekterna är omöjliga att begripa, utan istället inom respektive förvaltnings kärnverksamheter".

Vi för en ständig dialog inom ledning och politik om behovet av kompetensutveckling.
För att ta några aktuella exempel så kommer vår egen jurist hålla ett antal internutbildningar under hösten om avtal och öka vår kunskapsnivå om gällande konkurrenslagstiftning.
- Vi planerar dessutom en internutbildning för en bred skara när det gäller internkontroll.
- När fullmäktige fattade beslut om den nya inriktning av kostorganisation inkluderade det en satsning på kompetensutveckling.
- När vi genomförde den nya organisationen inom lokalvård genomfördes också en hel del utbildningsinsatser.
- Socialtjänstens verksamhetsområde har de senaste åren fått en hel del stimulansmedel som noga används bl a till det viktiga värdegrundsarbetet.
- Inom ekonomiadministrationen har vi genomfört kompetenskartläggningar och planerar nu för de delar där det framkommit att vi har behov
- Inom skolans värld är det högaktuellt med bl a karriärtjänster.
- Vi kommer att delta i ett gemensamt projekt med regionförbundet och länets övriga kommuner där vi erbjuder ett traineeprogram för medarbetare med spetskompetens
- När det gäller "ev blivande ledare" har vi ett gemensamt program (ESF projekt) med 7 andra kommuner som är mycket uppskattat.
- Vi måste de kommande åren satsa stort på utbildning för alla inom IT. Alla behöver kunna hantera en del IT-stöd på ett effektivt sätt och sedan finns ju många förvaltningsspecifika program så klart

Detta är bara några glimtar om vad vi gjort och vad vi planerar. Ändå är det säkert inte tillräckligt utan vi behöver både erbjuda fler medarbetare utbildning inom fler områden med både ökad bredd och djup.

För mig är vår satsning på ledare i Vimmerby kommun" en internutbildning". Visserligen har vi extern kursledning men den är bara för oss, planerad efter våra behov. Vi når alla istället för att skicka olika ledare från olika förvaltningar på olika ledarskapsutbildningar med olika kursarrangörer på annan ort. Det riskerar bli spretigt och betydligt mindre kostnadseffektivt. Dessutom når vi inte den effekt som handlar om att lära känna varandra, öka vi-känslan, skapa relationer mellan förvaltningar för att skapa effektivare samarbetsvägar som gynnar helheten.

Sedan var det beskrivningen - "inte flummiga ledarskapsutbildningar för x antal miljoner där effekterna är omöjliga att begripa" som fastnade hos mig efter att jag läst det igår. Vi har valt att utgå från delar som vilar på forskning om framgångsrikt ledarskap. De personer som deltagit har inte, som jag uppfattat det, tyckt att det varit det minsta "flummigt".  Det blir istället ofta svidande realistiskt eftersom den bygger på återkoppling om hur andra uppfattar mig som ledare varvat med bakomliggande teori. Där man sedan formulerar en personlig handlingsplan.

Under torsdagen och fredagen har jag varit i Valdemarsvik på kommunchefs- och kommunalrådsträff inom CKS (Linköpings universitet). Även här var temat denna gång "Ledarskap". Inte heller här var det "flummigt". Annika Härenstam och Tina Forsberg Kankkunen från Göteborgs resp Stockholms universitet forskar på "Organisationens betydelse för ledarskapet". Hur ska organisationen se ut för att man ska kunna vara chef. Det spelar ingen roll hur duglig kapten man har eller hur kompetenta medarbetare man har om inte skutan är sjöduglig". Kartläggningar och jämförelser har genomförts inom tekniska och människovårdande yrken. Intressanta data presenterades. Mycket diskussion och reflektion. Att öka medvetenheten kring vilka förutsättningar vi ger våra ledare ser jag som en mycket viktig uppgift för mig. Forskarnas slutsats handlade om vikten av stöd och att bygga tillit.

Kommentarer