Näringsliv

Jag har nu varit med på både näringslivsråd och industriråd. Politiken har pekat ut ett " Ett företagsammare Vimmerby" i sin Vision. I styrkortet finns " ett varierat och utvecklat näringsliv" med. Jag känner att politiken och tjänstemännen i kommun har en mycket stor vilja till att utveckla näringslivsarbetet. Min roll på råden har varit att lyfta blicken och förmedla en målbild var kommunen befinner sig om 2 år.

Om två år befinner vi oss på Topp 50 -listan på Svensk näringslivs rankning.
Vi ser framförallt en skillnad i hur man som företagare har ökad tillit till både kommunens tjänstemän och politiker, dels handlar det om attityder men också om rättssäkerhet. Vi ser också en stor förbättring i hur företagen upplever att kommunen ej bedriver verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet. Vi har samverkat kring kompetensförsörjningsfrågor så vi fått till en bättre matchning mellan behov och tillgång till kompetens på arbetsmarknaden. Vi har fått gehör för viktiga infrastruktursatsningar och tillströmningen till våra industriområden är över förväntan. Befintliga företag i kommunen har ökat sin lönsamhet och omsättning och utveckling i antal nystartade företag är god!

Låter detta som en utopi eller saga? Inte alls, men det sköter sig inte självt! Vi har nu inlett diskussioner om vilka strategier vi ska ha framöver i råden. Jag hoppas att vi nu "på riktigt" kan göra som tex Åre (som också är en av Sveriges fem utvalda destinationer). Där har man på ett imponerande sätt krokat arm och stöttar varandra. Vi har alla förutsättningar i Vimmerby! Näringslivets förutsättningar till tillväxt är avgörande för att vi ska kunna behålla och utveckla välfärdtjänsterna i kommunen. Det pågående budgetarbetet är en utmaning och visar verkligen vikten av en fortsatt positiv utveckling.

Ledarutveckling

Under torsdagen och fredagen ägnade sig ledningsgruppen åt en djupdykning i modellen "Utvecklande ledarskap". Jag har varit med om det några gånger förut och det har alltid varit olika eftersom det varit i olika uppdrag, olika miljöer och kulturer. Tidsaspekten d v s hur längre gruppen arbetat tillsammans har också betydelse. Jag känner mig mycket nöjd med dagarna. Vi har nu lagt grunden för ett gemensamt språk i ledningen. Det står nu klart för alla i ledningsgruppen vilken inriktning jag önskar på HUR vi tillsammans ska jobba med våra uppdrag i kommunen. Det skapar kraft. Lägger vi sedan till att alla andra ledare inom den kommande treårsperioden också får möjlighet att öka kunskapsnivån inom området framgångsrikt ledarskap. Dessutom få konkret feedback på hur omgivningen ser på sin ledare, det skapar en enorm kraft och ökar våra förutsättningar att leverera goda resultat.

Ledarforum

Om vi backar en vecka tidsmässigt så hade vi ledarforum i plenisalen. Tema denna gång var "Ett hedersrelaterat liv". Två av våra interna, duktiga medarbetare på Lärcentrum, Jeanette Frejd och Ylva Sandström besökte oss. De ökade kunskapsnivån och delgav oss praktiska tips på hur man kan hantera olika situationer. En viktig uppmaning är behov av utvecklad samverkan mellan förvaltningar och att vi generellt behöver "minska toleransen mot det intoleranta".
Det andra temat för dagen var presentation av IT-SAM:s olika delar. Syftet med detta pass vara att alla ledare i kommunen ska få en liten inblick i den bredd som finns inom kommunalförbundet. Som enskild liten kommun har man inte möjlighet att ha så mycket resurser och den spetskompetens som krävs för att möta framtidens krav inom IT. Jag är dessutom övertygad om att utvecklingstakten bara kommer att öka...Kommentarer