onsdag 5 juni 2013


Omvärldsbilder

I tidningen" Företagaren" nr 4, 2013 finns en intressant intervju med Micael Dahlén som är professor i ekonomi vid handelshögskolan i Stockholm. Han är en av dem som är med och formar debatten inom näringsliv, företagande och ekonomi.  På frågan vad som händer inom 5-10 år svarar han:

- det är ingen enkel fråga jag känner mig ganska trygg numera med att säga att det kommer att ha hänt mycket mer än vad jag kan tro eftersom det går snabbare och snabbare. Något som är tydligt är att arbete och privatliv går ihop allt mer för många människor. Det är väldigt relevant för företagare, men också för företag. Jag tror dessutom att alla kommer att vara egenföretagare i framtiden. Det kanske inte tar fem år kanske tar det längre eller kortare tid, men jag tror att alla har ett eget företag, att vi gör det för vi kan det och för att vi inte nöjer oss med mindre. Det hjälper oss också att se alternativkostnaden i allting vi gör så att vi sätter större värde på vår egen tid.

Spännande, så har jag aldrig tänkt. I så fall är vårt kommunalråd, Micael Glennfalk på rätt spår när han säger att "alla bör göra några år som företagare" dessutom tillägger han att "alla också bör vara politiker under en tid".

I samma tidning finns undersökningen "Hur ett jobb blir till" presenterad - En färsk undersökning från Företagarna. "En vanlig och inte helt ologisk slutsats är att utbildning ger jobb". Högst upp på företagarnas lista över viktiga egenskaper är rätt attityd, rätt yrkeserfarenhet, social kompetens, energi och motivation och noggrannhet" i botten hamnar lång utbildning och lång yrkeserfarenhet. Hela undersökningen finns på foretagarna.se. Nationellt har annars den här undersökningen kanske framförallt uppmärksammats p g a hur få som rekryterar med hjälp av arbetsförmedlingen. Kanske oförtjänt dock eftersom arbetsförmedlingen lyckas hjälpa mer än 8 av 10 som gett dem chansen...

"Kreativitet, dynamik och balans" vill kvinnliga studenter få ut av sitt framtida arbetsliv, visar Universums senaste undersökning - Företagsbarometern.  Framtidsforskaren Peter Siljerud som tittat på undersökningen tror att kvinnorna kommer att dominera morgondagens arbetsmarknad. "Den avgörande långsiktiga trenden är att kvinnorna håller på att gå ifrån männen." Han pekar bl a på utvecklingen när det gäller studieresultat. Han pekar också på bristen att vilja bli chef. Fritiden värderas högre. "Det här är något som jag ser redan idag.  Jag har arbetat med över hundra personalchefer och som redan idag vittnar om svårigheten att rekrytera kompetenta chefer".

Budgetläge


Jag läste idag i Vimmerby tidning om Hans Jensevik från Kommunrating som besökt Västerviks kommun. Han pratar alltid om vikten av "sjukdomsinsikt" vilket han framhåller som den viktigaste framgångsfaktorn till Västerviks kommuns återhämtning.

Vad gäller då för Vimmerby, är det annorlunda hos oss? Nej, klart är att vi har ett stort anpassningsarbete framför oss för att inrymma verksamheten inom budgetram. Det arbetet kommer nu att intensifieras.

Annars hoppas jag nu på en skön och solig och avkopplande nationaldag i morgon med flaggan i topp!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar