fredag 19 juli 2013

Ansvar, Mod och Fantasi i det lokala arbetet kopplat till omvärldsfaktorer
”Har du någon gång provat att lägga dig på golvet hemma i köket?  Plötsligt ser du allt som du tycker att du känner så väl på ett helt nytt sätt”.  I Ledaren i sista numret av Kvalitetsmagasinet kan man läsa om att man ibland behöver byta perspektiv. Det blir min önskan inför hösten – Att alla anställdas kreativitet tas tillvara och att de modiga idéerna tas tillvara. För att vi ska få ett framgångsrikt resultat är vi i starkt behov av att vi låter olika bilder mötas. Första impulsen när det gäller något nytt är oftast att säga – Nej. Jag hoppas att vi kan få till en kraftfull dynamisk rörelse i riktning mot politiskt uppsatta mål .
På kommunnivå har jag läget utifrån nuvarande förutsättningar klart för mig. Här finns tydliggjorda uppdrag och handlingsplaner. Jag har även min egen prioriteringslista inför hösten klar som ska stämmas av med politiken direkt efter semestrarna. Uppdragen är kända. Fokus ska nu ligga på ett bra genomförande!
Förra veckan lyfte jag det som tydliggjorts som nationella utmaningar. Den här gången kan ni läsa en del om regionala utmaningar som då också blir lokala utmaningar.
Arena för tillväxt är en icke vinstdrivande organisation som ägs av ICA, Swedbank och Sveriges kommuner och landsting. Deras arbete syftar till att bidra till lokalt och regionalt tillväxtarbete genom att främja samverkan mellan privata och offentliga aktörer.  I den nya skriften finns bl a Västerviks kommuns omställningsresa med.” I takt med att ekonomin blir mer kunskapsdriven framstår näringslivets och arbetsmarknadens möjligheter att rekrytera kompetens man behöver som allt viktigare” Hur människor och företag är rustade för att möta nya kunskapskrav är en ständigt aktuell fråga. Förutsättningarna för att klara detta problem borde öka med decentraliserad samordning av insatser skriver man i rapporten. Det känns bra att vi redan är igång och har en aktiv dialog med grannkommunerna - Västervik och Hultsfred i denna fråga!
Vad ger man då för konkreta råd? Inget nytt kanske men det är alltid bra med en liten repetition.
1.      Öka samverkan lokalt och regionalt
-          Politiskt mod och uthållighet, samverkan över partipolitiska gränser
-          Förbättrad dialog mellan offentligt och privat
-          Kommunövergripande samverkan
-          Det handlar inte om några engångsinsatser utan en ständig process och regelbunden dialog
2.      Öka det regionala handlingsutrymmet kring tillväxtfrågor
-          Det gäller såväl arbetsmarknads-, närings-, utbildnings och integrationspolitik men också infrastrukturspolitik och andra näringslivsfrämjande insatser
3.      Förnyelse av näringslivet
-          Nya företag ska bli vänligt bemötta och känna sig välkomna
-          Skapa framtidstro
-          Stimulera entreprenörskap t ex Ung företagsamhet
-          Öka samverkan skola och näringsliv
-          Enkel och effektiv beslutshantering
4.      Satsa på ungdomar och nyanlända – De har högst arbetslöshet och utanförskap, men störst potential.

Verksamhetsbesök
I tisdags gjorde jag ett verksamhetsbesök på mätavdelningen. Jag följde med mätningstekniker, Krister Berger upp till Cirkusplatsen för att ta del av ”en dag på jobbet”. Jag fick veta en del om hur man använder den avancerade mätutrustningen. Men också hur en vanlig arbetsdag ser ut, om fördelning av arbetsuppgifter, hur mycket internt arbete man utför i förhållande till externt o s v. Ett mycket variationsrikt jobb när det gäller plats och möten med människor. Det mest bestående intrycket kommer dock att vara den arbetsglädje, serviceanda och det engagemang som jag fick möta! Stort tack Krister för att du tog dig tid. På mätavdelningen har vi för övrigt en ny medarbetare Karl-Johan Wendel , välkommen! Samtidigt vill jag passa på att varmt tacka karttekniker, Annika Sandström för dina ca 40 år i kommunens tjänst!
Nu tar jag semester och återkommer vecka 34.
Trevlig sommar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar