fredag 12 juli 2013

Jag har varvat veckan med många spontana möten, städning och planering inför hösten. Det känns riktigt bra!
Jag bläddrar en del i "Svenska framtidsutmaningar" som är en slutrapport från regeringens framtidskommission. Där tar man upp och beskriver:

1. Siktet mot framtiden
2. Ett Sverige i förändring
3. Globaliseringen och teknikutvecklingens utmaningar
4. Den hållbara tillväxtens utmaningar
5. Den demografiska utvecklingens utmaningar
6. Migrationens och integrationens utmaningar
7. Utmaningar för demografin och jämställdheten
8. Den sociala sammanhållningens utmaningar

Naturligtvis är de områden som är svenska framtidsutmaningar också Vimmerby kommuns utmaningar.

Både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen har siktet inställt mot framtiden. Den frågan lever i allra högsta grad i vår vardag där vi tyvärr brottas med allt för många frågor som skulle haft sin lösning för länge sedan. Att trots det anta ett långsiktigt perspektiv är en utmaning men en absolut nödvändighet.
Vi för en dialog kring frågor som rör befolkningsutveckling ( som påverkar försörjningskvoten) och hur vi påverkas av utbildningsförändringar och hur etablering sker på arbetsmarknaden. Teknikutvecklingen och den ekologiska utvecklingens utmaningar finns nära oss och påverkar både vår vardag och vårt framtidstänk.
Jag vet också att politiken i Vimmerby funderar mycket kring- Hur får vi en levande demokrati med minskade deltagandeklyftor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar