fredag 18 oktober 2013

I tisdags fattade kommunstyrelsen beslut om en organisationsförändring på kommunstyrelseförvaltningen. Ny chef för det administrativa kontoret blir Anna Erlandsson Karlsson som tidigare haft en funktion som utvecklingsstrateg. Den tjänsten kommer inte att återbesättas. Anna tar med sig uppgifter som internkontroll, inre effektivitet, befolkningsutveckling, demografi och statistik och analys in i den nya rollen. Även kommunikatören, Petra Genfors kommer att ha sin tillhörighet på den administrativa avdelningen. Det känns som en riktigt bra lösning.

På kommunstyrelsen fanns VEMAB: s projektledare Stefan Larsson med och föredrog förslag på VA- plan. En viktig fråga med stor påverkan för många kommuninvånare och naturligtvis även när det gäller miljöpåverkan. Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige.

Tf kostchef Sofia Andersson fanns också med och gav en mycket bra rapport kring kostenhetens arbete.

I förra Dagens Samhälle fick jag ta del av ett intressant boktips " En halv sanning är också en lögn" av Hanne Kjöller. Den verkar handla om "grävjournalistik" när den är som sämst. Den gör mig nyfiken, får skaffa den.


1 kommentar:

  1. Kjöllers bok har ju också kritiserats för att innehållla mängder av felcitat och felfakta. Man undrar ju hur välgjorda analyserna är om inte de enklaste faktauppgifterna stämmer...

    SvaraRadera