fredag 4 oktober 2013

På kommunfullmäktige i måndags kväll fanns Fredrik Löfgren som jobbar som ANDT - samordnare i länet och Mats Andersberg som är forskare på Linnéuniversitetet med. De redovisade en kartläggning och förbättringsområden inom området - ANDT ( alkohol, narkotika, doping och tobak) där man jämför kommunerna på en rad punkter. Mycket glädjande att se att Vimmerby finns med i den absoluta toppen inom detta område. Nu är det inte så att jag blir förvånad. En mångårigt och målmedvetet arbete har pågått där såväl politisk ledning som tjänstemannaledning varit mycket aktiva. När det gäller komplexa frågor inom offentlig sektor där många aktörer är inblandade krävs uthållighet och engagerade personer som leder och samordnar uppgiften på ett bra sätt. I detta fall är det kultur och fritidsförvaltningen med Anders Degerman som samordnare som får ett välförtjänst kvitto på bra utfört arbete.
Magnus Gustafsson, barn- och utbildningsnämndens ordförande redovisade alldeles färska siffror vad gäller meritvärde och behörighet efter grundskolan. Det framgår klart att Vimmerby förbättrat sitt läge med ett rejält kliv i rätt riktning. Jag har följt förvaltningens arbete i mina diskussioner med förvaltningschef, Birgitha Sahlin och tycker att det är roligt att alla lärare och rektorer, övriga chefer och politiken får ett kvitto på att deras seriösa satsning på förbättrade resultat nu visar sig. Det allra största vinsten drar ju naturligtvis våra elever som med hårt arbete och nu med ett förbättrat stöd har en bättre grund att stå på.
Jag fortsätter på kommunfullmäktigespåret. Socialnämndens ordförande, Elisabeth Lago Nilsson berättade om socialnämndens verksamhetsområden och uppdrag. Jag följer även detta område väl genom dialog med förvaltningschefen, Anette Nilsson. Jag känner stor tilltro till att man är på rätt spår. Jag blir glad när jag ser att vi kunnat rekrytera på en hel del strategiska tjänster och lyckats locka tillbaka några duktiga medarbetare till oss igen till individ och familjeomsorgen. Inom andra verksamhetsområden jobbar man på, ibland i motvind med ökade behov, men med rätt inställning. Man har satsat stenhårt på uppföljning och åter uppföljning vilket ökar allas medvetenhet och kunskap.

Andra positiva saker. På kommunstyrelsen fanns den nya planarkitekten Regina Laine med och gav information om pågående arbete med översiktsplanen. Ännu en strategisk, viktig nyckelspelare för samhällsutvecklingen i Vimmerby!
Kommunikatören, Petra Genfors föredrog förslag på ny destinationslogotyp och förändring av den
grafiska profilen. Känns direkt mycket bättre. Vi kommer att ge ett mer proffsigt intryck.
Kommunstyrelsen beslutade sig för att ställa sig bakom förslaget som nu går vidare till fullmäktige.

Vi har påbörjat rekryteringen av ny ekonomichef. Jag hoppas att det finns en god kraft därute någonstans som har lust, kompetens och kraft att leda utvecklingsarbetet inom ekonomiområdet. Vi kan bl a  locka med en plats i en strategisk ledningsgrupp. Bra chefer med en hög samlad kompetens och höga ambitioner i en kommun där vi satsar på att utveckla ledarskapet.
För mig som kommunchef är det mycket viktigt att vi får en skicklig ekonomichef. Jag läste precis i CFO world nr 19,  2013 en intervju med CFO, Johan Lindström på IBM. Han berättar att IBM- koncernens globala CFO brukar säga att finanssidan ska vara andrepilot till affärsledningen.
- Vi sitter inte på distans från ett kontrolltorn och ger råd, vi sitter i själva flygplanet
En sådan ekonomichef behöver både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen i Vimmerby kommun. Vi har tuffa ekonomiska utmaningar framför oss...

Jag får avsluta med att tacka Per Gunnarsson och Els-Mari Knutsson för deras arbetsinsatser. De avslutade i veckan sina anställningar på personalavdelningen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar