fredag 7 februari 2014


25-åringar

I onsdags kväll var det traditionsenlig middag för de medarbetare som arbetat 25 år i Vimmerby kommun. Eleverna på restaurangskolan hade ordnat med en mycket fin, välsmakande trerätters middag. De medarbetare jag hann prata med under kvällen sa att de trivs mycket bra på sitt arbete, vilket kändes extra bra!

Miljö och bygg

Jag och jurist, Therese Jigsved var tillsammans med presidiet i KS - Micael Glennfalk, PerÅke Svensson och Helen Nilsson samt Ingela Nilsson Nachtweij som är ordf i RDB (revisions och demokratiberedningen) i Hultsfred i måndags. Vi gick igenom förslag till samverkansavtal och reglementen för året och hur det föreslås se ut inför nästa mandatperiod. Vi träffade motsvarande funktioner i Hultsfred och naturligtvis fanns den gemensamme förvaltningschefen, Anders Helgée också med. Mötet präglades av god samverkansanda och framtidstro. Kommunstyrelsen i Vimmerby bestämde sig i tisdags att skicka ut materialet på remiss. Nu väntar riskbedömningar och inventering av åtgärder ur arbetsmiljösynpunkt för berörda medarbetare. Dessa frågor har funnits med under hela processen men behöver nu formaliseras. Om allt går som det ska, så kommer förslaget behandlas i kommunfullmäktige i mars.

Ekonomi och medborgarnöjdhet kopplat till tillit och förtroende

När det gäller fortsättningen på 2014 så kommer det att bli starkt fokus på kommunens ekonomiska situation. Dessutom ska vi fortsätta utveckla lyhördheten för medborgarnas upplevelse av de tjänster vi erbjuder. Tillit och förtroende betyder allt. På tjänstemannasidan får vi inrikta oss på att fortsätta arbetet med att "leda och lösa systemfel" och "prioritera äkta problem".

Jag har den här veckan fått en del frågor kring de artiklar som publicerats i Vimmerby tidning kring konsultkostnader.

Artikel publicerad 6/2, 2014.

”Unik resurs anlitade” och ”T f ekonomichef anställde”  ” konsulten Håkan Ilestrand, anlitade en konsult från Unik Resurs” ”Håkan Ilestrand företräder Vimmerby kommun i avtalet som slöts med…” ” Det gör han även i det nya avtal…”

Min kommentar till tidningen: "Det är kommunchef, Carolina Leijonram som anlitat Unik resurs. När kommunen fick en vakans på ekonomichefsfunktionen samtidigt som kommunens ende redovisningsekonom blev långtidssjukskriven försökte man upphandla utifrån det behov som uppstått. Inga svar inkom. Kontakter togs med inköpscentralen i Västervik för konsultation. Utifrån kontakter lyckades sedan Vimmerby kommun med kort varsel få tag på kompetent arbetskraft för att lösa det akuta behov som uppstått för att hantera den redovisningsskyldighet kommunen har enligt lag. Kommunstyrelsen har fått kontinuerlig information om bemanningsläget samt att kommunens revisor varit en samtalspart, hur den uppkomna situationen skulle hanteras. Vimmerby kommuns medarbetare på ekonomiavdelningen har under hösten utfört och utför just nu i bokslutstider ett imponerande arbete utifrån de förutsättningar de haft och har."
Orsaker till att jag vill förtydliga detta är som jag beskriver ovan, förtroendefrågan. Men också för att jag ser vilket arbete kommunens administrative personal utför varje dag. Det skulle vara märkligt om det vid snabbt uppkomna vakanser inte uppstår stora problem i leverans av tjänster. Under tiden vi söker permanenta lösningar behövs tillfälla lösningar. Att vi lyckats få tag på personer som levererar och samverkar bra med de som finns på avdelningen gör mig tacksam, det tror jag också kommunens medborgare både önskar och förväntar sig.
Vi har lyckligtvis två nya medarbetare som börjat den här veckan. Gunilla Andersson på ekonomiavdelningen och Emilia Andersson på personalavdelningen. Varmt välkomna båda två!

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar