torsdag 27 februari 2014

En intensiv vecka närmar sig sitt slut. I måndags kväll, en spännande debatt om vindkraft på kommunfullmäktige. Jag har även följt debatten i grannkommunen Kinda. Det är uppenbart att frågan väcker starka känslor oavsett om det handlar om ett yttrande i en tillståndsfråga eller ett skarpt investeringsförslag.

I tisdags hade jag besök av tre medarbetare från tillväxtverket. Vi förde ett energifyllt samtal och var nog överens om det mesta. Vimmerby kommuns stora utvecklingspotential inom besöksnäringen och det ökade engagemanget. Dessutom att destinationsprojektet i Vimmerby handlar mycket om "verkstad" som också var vår intention inledningsvis. Nu är det dags att också knyta an till den turismstrategi som kommunfullmäktige fattade beslut om redan runt årskiftet, 2010-2011. Det känns mycket bra att vi nu har en ny turistchef i Vimmerby på plats, Peter Göransson som naturligtvis är mycket viktig i det fortsatta strategiska arbetet tillsammans Patrik, Carina och Patric på kommunes näringslivsenhet, mig och den politiska ledningen. Peter Göransson var dessutom huvudperson på "God Morgon Vimmerby" igår. Tyvärr missade jag det p g a att jag ej fanns på plats i Vimmerby.

Onsdagen, kommunchefsträff i det finfina biblioteket i Mönsterås. På agendan fanns diskussioner kring integration och etablering med företrädare för Länsstyrelsen och Migrationsverket. Dessutom frågor kring e-arkiv och lägesrapport om arbetet med den Digitala agendan. En fördjupad diskussion om kommunal samverkan i stort hann vi också med.

Idag har jag varit i Åtvidaberg på kommunchefsträff inom IT-SAM. Det pågår ett stort konsolideringsarbete inom IT- SAM. Jag känner mig helt trygg med att inriktningen är den rätta. Det som tynger är mängden av frågor som kräver snabb hantering. Bengt Falke, regionförbundet i Kalmar framförde igår i Mönsterås att Internetsektorn gick om byggbranschen redan 2011 och väntas växa 7 gånger snabbare än andra branscher. Det är uppenbart att nu också flera kommuner i Kalmar län inser att det här klarar man inte själv som enskild kommun. Vi kommer att se olika samverkanskonstellationer växa fram inom relativt kort tid.

I morgon fredag ska jag möta min adept igen. Det ser jag fram emot!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar