fredag 14 februari 2014

"Konsulter"
I gårdagens Dagens samhälle finns en stor artikel om landstingens behov av inhyrd personal. "Personalbristen lyfter bemanning". Det är framförallt beroendet av bemanningsföretag inom vård och omsorg som ökar, tvärs mot alla politiska ambitioner att minska utgifterna. Läser att Kalmar läns landsting har ökat sina kostnader från 80 mkr till 95 mkr, en ökning med 19% mellan 2012-2013. Kostnadsökningen för landstinget i Östergötland hamnar på 34%. Som bekant har det skrivits och diskuterats mycket kring de tjänster som Vimmerby kommun haft behov av att köpa de senaste åren. Jag tror inte att landstingen heller har köpt tjänster i onödan. De har gjort bedömningar utifrån ställda krav på leverans och befintliga resurser, d v s samma bedömningar som vi i Vimmerby kommun fått hantera.
Det blir en utmaning att klara kompetensförsörjningen i vår arbetsmarknadsregion. Läste häromdagen att Vimmerby kommuns befolkning har en låg andel som har eftergymnasial utbildning, 14% jämfört med landets genomsnitt på 24%. Ett ljus inom detta område är dock den satsning inom detta område som just ju pågår i samverkan mellan Vimmerby, Hultsfred och Västerviks kommuner. Kommunstyrelsen kommer att få en lägesrapport på tisdag. Jag kommer säkert återkomma med mer information senare.

Gertrud Åström var här i Vimmerby i tisdags. Gertrud Åström har bl a varit särskild utredare för regeringen i jämställdhetspolitiska frågor och nu även ordförande i organisationen Svensk kvinnolobby. En fantastiskt bra föreläsare tycker jag inom området Jämställdhetsintegrering. Vi fick ett rejält teoripass inom området inklusive historiska fakta. Hur jämställda är vi i Sverige? Jo, 0,8129. Inbjudna var politiker, chefer, representanter från bolag och fackliga organisationer. De fakta som presenterades kan nu användas som underlag i fortsatta visions- och måldiskussioner.

Utvecklingsdag
I onsdag hade kommunstyrelseförvaltningens administration en utvecklingsdag tillsammans. Vi var på Fabriken i Vimmerby. Vi ägnade dagen åt kommunens antagna styrmodell. Viktigt att alla ser den röda tråden. Visioner - mål - nämndsplan - kommunövergripande styrkort och mål för nämnden. Vi påbörjade arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan där vi ska genomföra aktiviteter för nå målen. Grund finns i balanserad styrning med olika perspektiv, ekonomi - medarbetare/verksamhet, medborgare och utveckling. Den viktigaste delen är sedan att utveckla uppföljningen d v s resultatåterföringen till politiken. 

Trendspaning - "5 heta affärstrender under 2014" enligt Företagaren nr 1, 2014
1. Kompetens och fakta - Organisationer behöver hjälp av experter i form av kompetenta trendspanare för att lyfta blicken.
2. Samarbeten och nätverk - Fler nätverk kommer till stånd för att nyttja specialkompetenser. Samarbete istället för konkurrens.
3. Säljperspektivet - Oavsett vilken roll man har i organisationen så finns man till för kunderna, anpassning krävs för att möta nya behov. Framgången finns i att hitta rätt medarbetare, säljkultur i organisationen.
4. Innehåll och förtroende - I marknadsföringen kommer varorna och tjänsternas kvalitet lyftas ännu mer. Förtroende och varumärke avgörande.
5.Rörliga bilder och hållbarhet - Speciellt unga känner en tröghet i att läsa information, rörliga bilder på surfplattor och smarta mobiler kommer att öka. Fokus på ökad hållbarhet med ansvar och delaktighet.

Undrar om det är Vimmerbys KSO, Micael Glennfalk som skickat in denna trendspaning till
"Företagaren" ? ;) Jag tycker jag känner igen precis allt från våra samtal...

Hoppas att ni alla får en fin Alla Hjärtans Dag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar