fredag 28 mars 2014

En fullproppad arbetsvecka närmar sig sitt slut. Jag har i veckan haft ett mycket trevligt besök av förre kommundirektören i Linköping som numera tar uppdrag för att stötta organisationer som är i behov av stöd. Hon var här i Vimmerby tillsammans med sin kollega. Besöket var egentligen inte föranlett av något egentligt behov hos oss utan handlade mer om nätverksbyggande, erfarenhets- och informationsutbyte.

Under torsdagen och fredagen har jag varit i Norrköping på Nätverksträff med kommunchefer och Linköpings universitet. Vi fick en gedigen genomgång av stadsarkitekten om pågående och planerade projekt. Oj vad mycket spännande som händer i Norrköping. Nytt spårbygge, alla infarter ska göras om, företag och bostäder ska flyttas och hamnområdet ska utvecklas. Bara i år ska 500 nya bostäder tillskapas och de kommande åren, ytterligare tusentals. En av Norrköpings stora utmaningar är den höga arbetslösheten. Det finns ett kompetensgap. Behov finns av kvalificerad arbetskraft där de arbetssökande många gånger inte matchar kravbilden. Mycket intressant att ta del av naturligtvis, samtidigt som jag blir orolig för hur våra små kommuner ska klara välfärdsuppdragen när befolkningstrenden fortsätter med avflyttning och tillströmning till de större städerna.
Leif Jonsson tidigare verksam forskare på CKS som fortfarande är aktiv berättade för oss om sin studie kring "Rummens betydelse". Hur påverkas våra berednings- och beslutsprocesser av hur vi sitter rent rumsligt? De har besökt de flesta kommuner inom nätverket och visat på skillnader. Det kan t ex handla om hur nära eller hur långt ifrån varandra sitter kommunalråd och oppositionsråd. Hur sitter kommunalråd i förhållande till kommunchef och tjänstemannaledning. Spännande diskussioner om vad som påverkar och vad som skapar förutsättningar för kommunledningsarbetet.
Erik Jannesson, lektor Linköpings universitet redogjorde för mål- och resultatstyrning i kommuner.Erik Jannesson väckte verkligen vårt intresse för frågan om hur kommunala ledare kan använda sig av denna typ av styrning för social, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Dessutom massor med erfarenhetsutbyte som vanligt tillsammans med mycket värdefulla kollegor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar