torsdag 6 mars 2014

Ibland händer att jag jag läser saker som hänger sig kvar ett längre tag. Som Per Schlingmanns krönika i Dagens Industri den 24/2. Per Schlingmann spelade enligt många, en stor roll, när det gäller Moderaternas förnyelsearbete. Man omkullkastade gamla sanningar och ifrågasatte invanda strukturer. I krönikan beskrivs att förändringar måste " vara på riktigt" och om att våga utmana tvärsäkerheten som finns i alla organisationer. Per Schlingmann menar att tron på den egna förträffligheten spelar roll" Vi är bäst, de har fel"- kulturen är allt för rådande. Förändring förutsätter ödmjukhet och mod och att våga ifrågasätta den egna självbilden. Schlingmann är övertygad om att ödmjukhet och öppenhet är det som verkligen belönas. Det kräver ständig utveckling i takt med omvärlden. Slutsats av ovanstående - tvärsäkerheten är en av våra svåraste fiender. Vilka förebilder har han då hittat när han inventerat bland företagare och entreprenörer. Jo, den främsta förebilden hittade han inom AA. Inom Anonyma alkoholister handlar det mycket om att omvända sitt sätt att leva, att lära nytt. Det handlar om grundläggande förändringar som aldrig tar slut. Man använder sig av "Tolvstegsprogrammet som metod" man uppnår förändring genom att ta sig genom dessa steg. Utgångspunkten är att man själv inte har kontroll på allt och man måste lära av andra. "Ödmjukhet inför vår egen ofullkomlighet är en bra början". Han avslutar med att alla ledare säkert har mycket att lära av AA. I mitt huvud finns sedan jag läste krönikan tankar kring ovanstående och vårt eget ledarskapsprogram i Vimmerby. Programmet är uppbyggt kring olika steg och under resans gång finns en medveten tanke till att stärka varje ledare, att uppmunta till mod och att man ska våga utmana sig själv för att utvecklas. En annan grundtanke är att öka medvetenheten om sig själv som förebild och vikten av att skapa engagemang genom delaktighet. Det framgångsrika i att skapa en verksamhet där man stöttar och litar på varandra. Förnyelsearbetet i Vimmerby kommun fortsätter...

Idag har jag träffat VD: arna i bolagen på VEMAB. Ett bra möte med fokus på pågående utvecklingsfrågor inom respektive bolag.

Ett annat konstruktivt möte denna dag har varit ett "ihopsamlingsmöte" kring "Vackra Vimmerby" - flera aktörer var inbjudna. Det gäller att knyta ihop Vackra Vimmerby med kommunens destinationsarbete, med en långsiktig turismstrategi och med det pågående operativa arbetet som pågår inom kommunen både i form av projekt, men även kring löpande drift. Spindeln i det fortsatta arbetet blir planavdelningen med den nya stadsarkitekten, Sara Dolk i spetsen. Vi påbörjade arbetet med att identifiera förslag på styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupp. Det här arbetet är mycket långsiktigt och omfattar hela kommunen som geografiskt område. Det här kommer att bli ett spännande utvecklingsarbete som kommer att leda till något mycket bra för såväl Vimmerby kommuns invånare som tillfälliga besökare från övriga delar i Sverige och från utlandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar