fredag 21 mars 2014

Jag kom precis hem från två bra och nyttiga utvecklingsdagar med ledningsgruppen. Vardagen gör sig direkt påmind i samband med att jag klev över tröskeln. Måste ta hand om veckans tvätt och allt annat som jag inte alls tänkt på när jag haft fullt fokus på jobb. Jag kollar min dotters skolväska och läser medskickad information från skolinspektionen. Skolinspektionen har granskat om skolor i kommunen följer de lagar och regler och den läroplan som finns. De har granskat skolors resultat och annan information. De har även besökt skolor för intervjuer. "Sammanfattningsvis har skolinspektionen bedömt att Södra Vi skola är en väl fungerande skola. Skolinspektionens intryck är att rektorn har ett tydligt pedagogiskt ledarskap. Vi bedömer också att skolan medvetet arbetar med att utveckla det pedagogiska arbetet och elevhälsoarbetet för att alla elever ska kunna nå målen i läroplanen". Jag känner mig glad av flera skäl. Dels att min dotter har förmånen att få vara elev på en skola som får så fina omdömen. Jag blir också mycket glad och stolt som kommunchef för det arbete rektor och lärare och andra medarbetare utför på Södra Vi skola! Naturligtvis hoppas jag på att den samlade bilden man har av skolorna i Vimmerby kommun från skolinspektionen sida håller hög nivå. Om det framkommer att vi har några kritiska punkter så känner jag mig trygg med att de kommer att hanteras väl av BUN med förvaltning.

Vi har utmaningar naturligtvis men annars finns mycket positivt just nu att lyfta fram. Astrid Lindgrens Näs som vann priset som Årets id'eträdgård av en enig jury på trädgårdsmässan i Älvsjö, Stort Grattis!  Jag läste förra veckan om de duktiga UF- företagare vi har i kommunen och idag om bokhandeln i Vimmerby som väljer att byta till en större lokal för att klara de behov man upplever inte kan tillgodoses i nuvarande lokaler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar