fredag 14 mars 2014

Nu har den 4:e omgången chefer i Vimmerby kommun startat sitt ledarskapsprogram. Jag har förmånen att få lära känna alla chefer i kommunen lite extra eftersom jag finns med i samtliga omgångar i både steg 1 och steg 6. Känslan som finns kvar långt efter avslutningen idag är riktigt bra! En grupp med 12 chefer som vi har förmånen att ha i Vimmerby kommun, fyllda med energi, lust och framtidstro. Dessutom nyfikna och villiga att utvecklas i sin roll som ledare. För min del fyller dessa tillfällen en del andra viktiga funktioner än att lära känna våra chefer. Dels vill jag att de ska få ta del av vem jag är och vad jag står för - Det handlar om att förstärka och förtydliga den röda tråden i HUR vi enskilt och tillsammans ska hantera uppdragen och utmaningarna som vi har i vår vardag. Det ger mig också en unik möjlighet att lyssna in hur framförallt första linjens chefer beskriver sin bild av att leda välfärdsuppdragen med direktkontakter med bl a elever, föräldrar, brukare och anhöriga.

Jag läser i Tidningen Vision om att "Fler än hälften av alla chefer i Göteborgs stadsförvaltningar har slutat eller bytt jobb sedan 2011. Stadsdelsdirektören verkar nu ha fått lämna sitt jobb. Precis som frågan i Visions tidning får det mig att fundera på vad som är rimliga krav i "välfärdens tjänst". Att genuint och på riktigt satsa på att stötta sina chefer tror jag kommer att vara en avgörande attraktionsfaktor som arbetsgivare och konkurrensfaktor vid rekryteringar. Dessutom avgörande för framtida ekonomiska resultat och kvalitet på levererade tjänster utifrån ett helhetsperspektiv.

Tack för alla gratulationer kring att jag för andra året i rad hamnat på listan för "Välfärdens 100 viktigaste kvinnor" i landet. Mest roligt i år är att Norrköpings kommundirektör Åsa Byman Falck, som jag lärt känna genom nätverk, hamnar på en hedrande 4:e plats. Hon är en riktigt bra förebild!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar