torsdag 10 april 2014

En arbetsvecka med många positiva inslag. Först och främst tänker jag naturligtvis på grundskolans kraftigt förbättrade resultat. Områdena omfattar bl a andel elever som nått målen i alla ämnen och genomsnittligt meritvärde. Det sammanvägda resultatet gör att vi hamnar på plats 74 i landet ( 247, år 2013). Dessutom visar den på att vi hamnar på plats 35 ( 175, 2013) i landet när man jämför resultat in förhållande till insatta skattemedel d v s effektivitetstalet.
Verksamhetens utveckling stödjer sig på "Skolutveckling för barn och ungdomar i Vimmerby kommun 2012-2014" Visionen är " Vi, barn, elever och medarbetare gör vårt bästa, lyckas och lär oss massor! Tillsammans når vi toppen!"  Jag gläds med att de ansträngningar som pedagoger, rektorer och övriga medarbetare gjort som nu visar sig i hårda siffror. Självklart är det ju elevernas ansträngning som främst ska framhållas i sammanhanget. Största vinsten är elevernas ökade kunskapsnivå med förbättrade förutsättningar att möta framtiden som är det mest positiva, inte förbättringar i ren statistik. Men det är ett lagarbete där allas delaktighet, inställning, motivation och engagemang är avgörande mot målet att " nå toppen" Precis det jag tror Nyamko Sabuni menade som jag citerade i förra inlägget.

Första ungdomsparlamentet
I måndags ägde det första ungdomsparlamentet rum i Vimmerby kommun. Väl genomfört denna gång under ledning av Lisa Blom. Ungdomar från Astrid Lindgrens skola, Vimarskolan och Vimmerby Gymnasium tog upp bl a aktuella frågeställningar kring. IT, kulturutbud, vikariesituationen och obehöriga lärare, möjlighet till praktik, tillgång till adekvata läromedel och fysik miljö. Åhörarbänkarna var välfyllda och tjänstemannaledning och politiker fanns på plats. "Fabriken" fick mycket beröm för att det är ett bra ställe för ungdomar vilket var roligt!
Protokollet ska nu spridas till både tjänstemän och politiker för vidare hantering. Ungdomsparlamentet sammanträder åter igen i höst.

Företagsgalan i Vimmerby
Igår kväll ägde den årliga Företagsgalan rum i Vimmerby som "Företagarna" arrangerar. Det kändes bra att vara på plats för att utbyta tankar med många närvarande. Välförtjänta priser delades naturligtvis också ut. Vimmerby kommuns roll är att utse "Årets nyföretagare". Den här gången, Klara Kågefors som driver Fiore Floristdesign i Vimmerby. I år fanns vi med på ett par "hörn" till, dels har vi lånat ut medarbetaren, Patrik Engqvist för förberedelser och stöd, med fanns också duktiga danselever från Vimmerby kommuns Kulturskola som satte "extra krydda" på galan.

Krisberedskap
När det gäller "vårt inre kommunliv" glädjer jag mig åt ett besök som vi hade igår av MSB (myndigheten för samhällsberedskap). Vi startade upp ett arbete redan i slutet av 2010 i syfte att förbättra säkerheten och stärka vår handlingsberedskap inför krissituationer. Många personer internt men även externa företag har varit involverade i arbetet. (åtgärderna förbättrar även säkerheten inom alla kommuner inom IT-SAM). Vi kommer att få en del statliga bidrag till hjälp för de åtgärder vi genomfört. Vi uppfattade att MSB var nöjda med nerlagt arbete som främst hållits samman av fastighetsavdelningen. Den tekniska utrustningen ska vi framförallt se till att använda och nyttja väl när vi arbetar under normala omständigheter. Det är en förutsättning för att det ska fungera när det blir kris...

Viktiga lotsar
Tanken är att företagaren ska få samma stöd vilken person eller avdelning som först kontaktas. Det finns en medveten strategi hos kommunledningen i Vimmerby kommun att satsa på att utveckla dessa delar. Nu pågår lotsutbildningen för fullt. Än så länge får vi gratulera Carina Östh och Sara Pettersson som nu är diplomerade företagslotsar. Fler kommer att bli klara med såväl de teoretiska som praktiska aktiviteterna som ingår under våren.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar