onsdag 30 april 2014

Intranätet
Så nu är vårt nya intranät i skarp drift sedan i måndags. Bra jobbat alla ni som varit delaktiga i arbetet så här långt! Fler kommer säkert också bli involverade framöver. Viktigt att ha fungerande informationskanaler. I en organisation med 1300 medarbetare måste det finnas system som stödjer kommunikation. Det handlar också om att veta var man ska hitta rutiner med mera från våra "stödjande verksamheter" personal-, ekonomi-, och administrativa avdelningar. Inom ledningen är vi väl medvetna om att inte alla har direkt tillgång till datorer i sitt arbete. Men tillgången kommer att öka succesivt. Sedan handlar det förutom om tillgång till dator även om att ta till sig ett nytt arbetssätt där man tar för vana att hålla sig kontinuerligt uppdaterad samt när behov uppstår.
På ledningsgruppen i går beslutade vi att lägga ut ett sammandrag av de ärenden som diskuterats eller där ett beslut fattats efter varje möte på intranätet.

Barnkonventionen
Igår var det Folkhälsopolitiskt forum här i Vimmerby. Temat denna gång var barnkonventionen. Vi hade besök från Elizabeth Englundh, SKL.
Hon gick igenom delar av konventionen om barnets rättigheter. Det finns också en vägledning "Gör barn starkare i kommuner och landsting"
I Vimmerby kommun har vi en checklista uppsatt i varje sammanträdesrum. Tanken är att den ska finnas där för att öka medvetenheten så att både politiker, chefer och medarbetare i organisationen jobbar för förverkliga barnets rättigheter i vårt vardagsarbete. Förutom det finns en funktion i kommunen med samordningsansvar och vi har vårt folhälsopolitika forum som möjliggör bred förankring i arbetet. Ja, jag skulle nog säga att vi har ett grundtänk i organisationen som står sig väl. Sedan gäller det att vi med vårt beteende också visar att det är "på riktigt" Även här har en stor utveckling skett under de senaste åren. Men förbättringspotential finns alltid.

VKF
På kommunfullmäktige i måndags kväll var det dags för redogörelse av varje kommunalt bolags årsredovisning. Jag blev VD för Vimmerby kommuns förvaltningsbolag inför 2013 så det här var första gången som jag redovisade. Politiken har en tydlig inriktning om att vi ska utveckla arbetet - "En sammanhållen, flexibel och effektiv kommunkoncern". Jag tycker att det har varit ett bra, nyttigt  och spännande första år.

Trevlig Valborg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar