torsdag 3 april 2014

Nu har kommunfullmäktige i Vimmerby kommun respektive Hultsfreds kommun fattat beslut om en gemensam miljö- och byggnadsnämnd och miljö- och byggnadsförvaltning. Förvaltningen kommer att ledas av förvaltningschefen, Anders Helgée. Ordförandeskapet hamnar till att börja med på Bo Svensson, Vimmerby. Ett mycket stort arbete har lags ner under lång tid där många medarbetare och politiker har varit involverade. Jag känner mig tacksam för all energi och allt arbete som alla lagt ner i syfte att skapa något som blir långsiktigt hållbart. Jag känner mig också glad över att få vara med på den här" resan" som nu påbörjas på riktigt. Den första fasen är avverkad och vi går nu in i en implementeringsfas. Det här tror jag kommer att bli bra! Varmt lycka till!

I måndags påbörjade vi dialogen kring Vimmerby kommuns budgetförutsättningar inför 2015 och 2016. Kommunstyrelsen, nämndspresidier och ledningsgrupp fanns på plats. Dagen präglades av energifyllda diskussioner i tvärgrupper som jag tror kommer utgöra en bra bas för det fortsatta arbetet.

Rent administrativt håller jag som bäst på att att uppdatera chefskontrakten för de som tillhör den kommunövergripande ledningsgruppen. Jag har nu haft avstämning med alla om hur vi ser på nuläget och de kommande två åren. Viktigt att vi delar bilder om vilka generella uppdrag vi har, men även de mer "chefsspecifika". Jag kommer generellt att trycka mer på allas "ansvar för helheten" och att vi systematiskt ska öka frekvensen av det "Utvecklande ledarskapet" i organisationen.

I eftermiddag ska vi diskutera långsiktiga utvecklingsfrågor med inriktning att utveckla "Vackra Vimmerby". Det ser jag fram emot.

Sedan vill jag naturligtvis hälsa vår nya ekonomichef Mattias Karlsson, Varmt Välkommen! Han började i måndags. (budgetdialogdagen)
Jag vill samtidigt tacka t f ekonomichef Håkan Ilestrand med såväl tillfälliga medarbetare som vår fast anställda bemanning som gått i mål med bokslut och årsredovisning 2013, på ett förtjänstfullt sätt! När jag hör personer uttala sig eller skriva om "onödiga konsulter" så kan jag ärligt inte förstå hur vi utan resurstillförsel i form av tid men också kompetens skulle ha klarat situationen. Nu känner jag för första gången på länge att vi går in i en fas när det finns förutsättningar för ökad stabilitet.

Avslutar den här gången med ett citat av Nyamko Sabuni, hållbarhetschef på teknikföretaget ÅF, som i en intervju i Svensk Dagbladet säger:

- Om man inte kan tänka sig nå toppen, vad fanken gör man i det företaget eller den regeringen?

Provocerade? Inte för mig i alla fall. Jag gillar det!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar