fredag 9 maj 2014

Avslut
Den här veckan har vår räddningschef, Tommy Lindström avslutat sitt arbete efter över 47 års arbete i Vimmerby kommun. Tommy har varit mycket skicklig i sitt arbete och en mycket uppskattad medarbetare och arbetskamrat. Likaså fick jag idag reda på att en annan uppskattad medarbetare inom socialförvaltningens administration slutar just idag som arbetat i hela 43 år. Jag tycker att det är fantastiskt! Stort tack för era fina arbetsprestationer som kommit Vimmerby kommun till del i så många år!

Ekonomi
Ja, vår ekonomiska situation är ansträngd och kring det rör sig många av mina tankar.

Näringslivsranking
Vi har ökat några placeringar. Inte så många dock som jag skulle önska naturligtvis. Min energi kretsar främst kring frågan - " Tjänstemäns attityder till företagande" där vi backar och där vi ligger på en usel placering (plats 229). Rätt attityd och inställning till de vi finns till för är en av mina absoluta hjärtefrågor. Jag kommer fortsatt fokusera målmedvetet på att utveckla arbetet tillsammans med ledning och medarbetare. Den klara målsättningen är att vi når en kraftigt ökad upplevelse om att kommunens medarbetares attityder håller toppklass!
Jag och ledningen i övrigt i kommunen vill gärna att man hör av sig till någon av oss för feedback på levererade tjänster. Det hjälper oss och blir ett värdefullt stöd i utvecklingsarbetet.

Ledarskapsutbildning, Förvarshögskolan
Jag har varit i Stocksholm onsdag - torsdag för att ta del av den senaste forskningen när det gäller "Indirekt ledarskap" d v s hur man leder genom andra. Jag är själv handledare och behöver hålla mig ajour med vad som händer inom området.
Jag fick också möjlighet till erfarenhetsutbyte med Lidingö Stad och Kalmar kommun. Vi bygger systematiskt och på snarlikt sätt en helhetslösning för ett långsiktigt ledarskapsprogram för hela den egna kommunen med verktyg som är baserade på forskning.
Jag har anmält íntresse av att en forskare ska komma hit till Vimmerby för att granska vilka effekter det blir här.

Rekryteringsbehov - Hur blir vi bättre på marknadsföring?
Jag läste i senaste numret av Vision att nio av tio studenter inte tror att de kan få ett spännande jobb inom välfärdssektorn... En enorm utmaning! Inte minst av den anledningen behöver vi ett gott ledarskap inom organisationen som har förutsättningar att utföra ett gott arbete. Rätt attityder och inställning hos alla inblandade som jag skrev om innan. Jag fick nu när jag var på ledarskapsutbildningen höra om en undersökning som säger att 11% är "engagerade på jobbet", 73% " gör det de ska" och 16% är "urkopplade". Kära nån! Stämmer det så inser ju de flesta vad som kan hända om motivationen och delaktigheten ökar, om så bara med ett "snäpp", hos dom som "gör det de ska". De som är "urkopplade" Ja, där hoppas jag att man hittar en annan arbetsplats där man trivs bättre med sin tillvaro.
Men det krävs också konkreta åtgärder. Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? Vi försöker hitta "nya vägar" för flexibilitet i högre utbildning. I tisdags fick kommunstyrelsen en nulägesbild om hur arbetet utvecklas inom området för vuxenlärande där Vimmerby, Hultsfred och Västervik samverkar på ett mycket bra sätt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar