fredag 23 maj 2014

Storaffär

VEMAB och Arla har nu kommit överens om en en affär som gäller hetvatten. VEMAB investerar just nu i ett nytt kraftvärmeverk. Därifrån kommer Arla att köpa hetvatten som ersätter så mycket som 1500 kubikmeter olja/år. Win-win-win för Arla, VEMAB och inte minst miljön!


Ledarforum

Jag har precis avslutat dagens ledarforum.
På agendan:
- Attraktiv arbetsgivare, en nulägesbild av personalchef, Monica Bergh om var vi står i arbetet som innan sommaren ska rapporteras till kommunstyrelsen.

- Information av förvaltningschef, Anders Helgée med personliga reflektioner kring utvecklingsresan inom miljö- och byggnadsförvaltningen.

- Information av marknadschef, Henrik Röste från IT-Sam om fiberutbyggnaden i Vimmerby kommun. Viktigt att alla ledare har lite baskunskaper och känner till vilka förutsättningar som gäller för projektet.

KS - resa till olika företag i tisdags

Besök på Bakfickan, Albin Carlssons, MX World Collection ( Motorcrossmuseumet), Fredensborgs herrgård och Storebro Gjuteri. Jättetrevlig och lärorik dag! Det är lätt att bli smittad av den stolthet och entusiasm som man sprider när man informerar om sina respektive företag.
Röd tråd - serviceanda, hög kvalitet i leverans av vara eller tjänst, engagerade medarbetare och ett mycket gott bemötande.

Lotsar

Nu har Vimmerby kommun 9 st diplomerade lotsar - Grattis!
Jag vill varmt tacka er för den energi ni lagt ner för att bli lotsar i vår kommun. Ni kan göra stor skillnad när det gäller hur företagen upplever kvaliteten på vår levererade tjänster.

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar