lördag 17 maj 2014

Veckan har rusat på i en rasande fart. Årsstämmor i bolagen, kommunstyrelse, ledningsgrupp, möte med facken m m. En Stockholmsresa över dagen i torsdags och igår fredag, kommunchefsträff i Kalmar. Vi är många som för närvarande har ett högt arbetstempo. Vi börjar samtidigt kunna skörda en del av det arbete som pågått under en längre tid. Inte minst fick kommunstyrelsen i tisdags en massa nulägesbilder bl a nya rutiner för ekonomisk rapportering, personaluppföljning, intranät, chefshandbok, rapport från arbetsmarknadsenheten och miljö- och byggnadsförvaltningen. Vi fick också information om ett mycket lyckat projekt  - Ingjuta.

Attityder:
Jag har deltagit på ett avstämningsmöte om hur läget är på gymnasiet. Områdeschefen på gymnasiet, förvaltningschefen,  två elever och jag diskuterade kring styrkor och förbättringsområden. Det här är tredje gången i vår som vi träffas. Sammanfattningsvis kan sägas att vi behöver fortsätta jobba med kulturförändringar. Det gäller hela vägen, lärare/elev, lärare/lärare och lärare/ledning. Vi var också helt överens om att vi behöver marknadsföra vår fina gymnasieskola på ett ännu bättre sätt, för det mesta är trots allt bra! Vi måste också gå till botten med IT-problematiken. Alldeles för mycket energi går till spillo i onödan.

Mer om attityder:
Jag analyser och funderar mycket kring hur vi ska arbeta för att öka upplevelsen av en ökad nöjdhet i kommunen när det gäller "tjänstemäns attityder till företagande". Vi kommer systematiskt att se över och öka kontaktytorna med företagen. Vi ska visa att vi har en snabb, tydlig och flexibel service. Företagen i kommunen ska kunna känna tillit till att vi upphandlar varor och tjänster på ett professionellt sätt. Man ska uppleva att vi är tillgängliga och flexibla och att vi tillämpar regler på ett möjlighetsinriktat sätt. Alla dessa delar är identifierade viktiga faktorer för en ökad nöjdhet från företagen. Jag upplever att vi som arbetar nära dessa frågor idag i vår vardag, också har dessa ledstjärnor, för att de också stämmer med vår värdegrund. Jag är fullt medveten om att det är kundens upplevelse ändå som är det avgörande. På vår resa till en "Företagsvänligare Vimmerby" (starkt uttalad politisk vision) behöver vi feedback. Tveka inte att höra av er om det finns synpunkter eller frågor.

Ännu mer om attityder:
Numera finns landstingsdirektören, Alf Jönsson med i länets kommunchefsnätverk. Igår berättade Alf om landstingets arbete med bemötandefrågor. De har bl a satsat på storytelling, något som jag funderat på i ett par år. Kort går det ut på att det på olika sätt delges upplevelser, tankar och känslor i syfte att var och en ska utveckla sin medvetenhet om vikten av ett gott bemötande. Rätt använt är det ett kraftfullt verktyg. Det känns riktigt bra att vi har en landstingsledning som tar denna fråga på yttersta allvar!
Fokus på attitydfrågan gäller naturligtvis också inom alla kommunens verksamhetsområden. Vi är mitt uppe i en kulturförändring, som är på riktigt. När jag började i Vimmerby pratade jag mycket om fokus på organisationens Kultur, Struktur och Resultat. Det gäller i högsta grad ännu och vi i ledningen försöker ständigt balansera så vi för utvecklingen framåt när det gäller alla dessa delar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar