torsdag 5 juni 2014

"Kom igång och rör på dig"

En massa aktiviteter idag på Vimmerby torg! När jag var ute nu för en sen lunch mötte jag verksamhetschefen på hälsocentralen här i Vimmerby, glad, positiv som alltid. Han var där för landstingets räkning tillsammans med P4 Kalmar och Friskis och Svettis på temat " Kom igång och rör på dig" Rörelse är bra som alla vet, både för hälsa och humör. 30 minuters rörelse om dagen gör skillnad. Tillsammans sprider de budskapet om att de är medarrangörer till "Världens barnlopp", ett motionslopp på 4,5 km, i Kalmar, den 4/10. Behållningen går oavkortat till "Världens barn".

Kompetensförsörjning och rekrytering, en omvärldsbild

Jag funderar mycket kring kompetensförsörjningsfrågan. Vikten av att rekrytera personer som har kompetens men också har lust och driv till uppdragen. Det här är en mycket viktig fråga för såväl offentlig sektor som för näringslivet. Bara på kommunstyrelsens egen förvaltning kommer det att finnas behov av att anställa inom en rad områden, i närtid.
För ett par månader sedan läste jag en krönika i Dagens Industri skriven av Eva Swartz Grimaldi.
Hon är ordförande i Norstedts förlagsgrupp och sitter också i ett antal bolagsstyrelser.
Hon skriver om att fort och fel lösningar varken är bra för företaget eller den nyanställde. Att rekrytera rätt är kanske det viktigaste man gör i en verksamhet. Hon forsätter med att beskriva hur en adept till henne söker och får ett jobb i en helt annan bransch än där hon har sin yrkeserfarenhet. Under ansökningsprocessen blir adepten kallad till "ett pulsmöte". På det första pulsmötet får den sökande 10 minuter  på sig att berätta om sig själv och varför företaget/bolaget ska välja henne. Därefter gallring, sedan ett andra pulsmöte där de som kallas får i uppdrag att förbereda en presentation på 20 minuter. Går man vidare efter dessa steg så blir det sedan en traditionell intervju. Pulsmötena är utformade så för att lära känna de sökande snabbare och komma nära deras personligheter. Vad har man då dragit för erfarenheter på företaget där man använder metoden. Man anställer fler "Wild cards", personer med annan erfarenhet och bakgrund, man har blivit modigare och det har dessutom fallit väl ut.

Kultur och skola

Vår samverkan och samarbetet inom området kultur och skola uppmärksammas nu på en rad ställen.  Det har bara den senaste veckan visat sig genom vad som hände i samband med ALMA där Barbro Lindgren lyfte fram arbetet som görs hos oss i mycket fina ordalag. Sedan har vi lärarförbundets ranking där vi nu toppar i länet och plats 14 i landet! och igår var förvaltningscheferna Anders Eriksson och Birgitha Sahlin i Kalmar och berättade hur vi arbetar i Vimmerby kommun. I grunden finns en politiskt antagen kulturgaranti. Det finns så många medarbetare inom dessa verksamhetsområden som verkligen har ett mycket stort engagemang som var och en bidrar till framgången. Jag hoppas att ni känner att vi är många som är stolta med er!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar