fredag 27 juni 2014


Kommunalråds- och kommunchefsnätverk
Gemensamt möte i Västervik på det vackert belägna och proffsiga Gränsö Slott under torsdagen och fredagen. Tema denna gång- Framgångsrik regionbildning.

År 2030 kommer 90% av befolkningen bo i landets 16 stadsregioner. Flera kommuner och län förväntas bli för små för att klara sig. Det väcker många tankar om vad det kommer att innebära för oss i Vimmerby. Vikten av en fungerande infrastruktur som förkortar arbetspendling blir allt viktigare. Dessutom tillgång till attraktiva bostäder, ett blomstrande näringsliv och ett gott ambassadörskap där vi alla lyfter fram vår kommun i positiva ordalag blir allt viktigare konkurrensfaktorer. Krasst också för att vi inte ska tappa skattekraft och för att vi ska ha råd att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. Tack för gott värdskap Carl-Magnus Mårheden och Harald Hjalmarsson!

Oväntat besök
Jag fick ett trevligt och oväntat besök i veckan av en fd kollega från Västerbotten som flyttat till vår kommun och som nu erbjuder sina tjänster om behov uppstår, uppskattas!

Kommunfullmäktige

Det blev ett långt fullmäktige i måndags med allmänpolitisk debatt och justerade budgetramar för 2015. Direkt efter semestrarna startar prioriteringsdiskussioner i respektive nämnd. Under hösten blir det ökat fokus på uppföljning och resultatförbättring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar