lördag 27 september 2014

Jag är fortfarande uppfylld av uppstarten av det femte ledarskapsprogrammet i veckan. Det känns som mycket välinvesterad tid att lära känna alla ledare inom den kommunala organisationen. I den här programomgången finns även ledare med från kommunalförbundet IT-SAM. Bra blandning med ledare från olika förvaltningar, både män och kvinnor. Djup i diskussioner, engagemang och stor lust till uppdraget som gör mig både ödmjuk och glad!
Jag läste i bilagan till Dagens Industri den här veckan som handlade om Kompetensutveckling att 9 av 10 tillfrågade inte vet vilka beteenden som skapar ökad lönsamhet för verksamheten. Efter att ha genomgått kommunens program kommer alla ledare i Vimmerby inte bara veta utan och också fått kontinuerlig träning HUR framgångsrikt ledarskap utövas. I samma bilaga beskrivs den offentliga sektorn som en "Populär arbetsgivare med utmaningar". Under ledning av SKL pågår just nu satsningen "Sveriges viktigaste jobb". "Ett starkt arbetsgivarmärke" blir allt mer viktigt!

På ledningsgruppen i tisdags praktiserade vi mycket av det som vi tränar på i vårt ledarutvecklingsprogram. Diskussion om hur vi ledare ställer oss till olika policys i kommunen. Utan bred dialog blir ofta en policy inte mer än en "hyllvärmare" och inte särskilt styrande... Just nu fokus på arbetsmiljö, lika rättigheter och möjligheter och just ledarskapspolicyn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar